پیچک (قاصدک شعر و غزل)

گزیده شعروادب ایران زمین

عناوین مطالب
- من سال ها در گورِ خود بی شعر خوابیدم(امیر وحیدی)
- کوچه را آب زدیم و خبری باز نشد(عبدالله صبوری)
- ای کاش آشنای تو باشم تمام عمر(سید رضا محمدی)
- اگر چه بی تو رسیدم به فصل پایانی(مریم وزیری)
- چه شود اگر نگارا نظری به ما نمائی( داود طارق)
- خدا تو را ننوشته مرا هراسان کرد(فرشته رستمی)
- یک رود و صد مسیر، همین است زندگی(‫‏فاضل نظری‬)
- بغضم نشسته باز کنارِ هوارها(علی اسماعیلی " رها )
- در تمنای سکوتی که پر از همهمه هاست(‏سودابه طهماسبی‬)
- با من بگو که همرهِ من پیر می شوی ( یدالله گودرزی )
- از من گرفت صبر و نشاط و قرار ها (احسان نيازي)
- چهار فصل خنده ای ، در باغ های کاغذی(حسیب نیما )
- امشب شراب دارم ، آن هم شراب عالی( مهدی بهرامی "راز کرمانی )
- در بندری دم کرده از عطر زن و نعنا(هادی خوانساری)
- آمده بودم پنیر بخرم با یک بسته سیگارِ(بهرنگ قاسمی)
- ﺗﻮ ﻛﯿﺴﺘﻲ ﻛﻪ ﭘﺮاﻛﻨﺪﻩ در ﻫﻮاي ﻣﻨﻲ(محمد سعيدعرفاني منش)
- محله ی ما آخر دنیاس خوش بختی این جا(یغما گلرویی)
- دست رنجِ دخترانِ چایی کارِ لاهیجان(مظفر امینی)
- دیدمت وه چه تماشایی و زیبا شده ای !(شهریار‬)
- روحم به گِل نشسته ، برایم دعا کنید(‫‏ناصرحامدی‬)
- پیش ما رسم شکستن نبود عهد وفا را(سعدی)
- روی دنیا ببند پنجره را، تا کمی در هوای من باشی(اصغر معاذی)
- بگیر از دل دیوان شمس فال مرا(اعظم سعادتمند)
- محتسب باز در آزردن دل بی پرواست( شهریار بهاری)
- دیوانه است آن زن تنها که می شود(بتول مبشری)
- خدا را حلقه ی کعبه ست اين يا حلقه ی مويت(علیرضا قزوه)
- این چه حرف است که در عالم بالاست بهشت؟(صائب تبریزی)
- راوياني كه ره ذكر مصور گيرند (محمد علی معلم دامغانی)
- هر جمالی که بر افروخت خریدار شدیم(فیض کاشانی)
- در این دشت غریبستانِ پُر بیداد می‌رقصم(علی اسماعیلی)
- هیچ کدام از مسافران به قطار نرسیدند(رضا بهادر)
- بی تو شیرین شور فرهادش نبود(احسان حق شناس)
- سلام ای ماورای استعاره، برتر از تشبیه (‫‏حسین صیامی‬)
- این جانگداز به جانم بتاز باز(شهریار بهاری)
- گناه چشم تو … یا ..نه ! گنـاه عکاس است(منصوره فیروزی)
- ﺑﻪ ﺑﺎﻍ ﺁﻣﺪﯼ ﻭ ﺁﺑﺮﻭﯼ ﮔﻞﻫﺎ رفت(‫‏ﻓﺮﺩﻭﺱﺍﻋﻈﻢ‬)
- جان منست او هی مزنیدش( مولوی)
- چه غریب ماندی ای دل،نه غمی،نه غمگساری(هوشنگ ابتهاج)
- سر بد عهدی تو پیر شدم دم نزدم ( ‫‏حسین جعفری جرجافکی‬)
- هیچ عطر و آغوش و بوسه‌ای( هادی خوانساری)
- بودنم زيرِ سواله نازنين(عارف رحماني)
- چشمهایت مملو از صدها سئوال ساده است (جابر ترمک)
- گرفته تر ز خزان دلم خزانی نیست(‫دکترقیصرامین پور‬)
- ﻓﮑﺮ ﮐﻦ ﻣﻮﯼ ﺗﻮ ﺩﺭ ﺑﺎﺩ ﭘﺮﯾﺸﺎﻥ ﺑﺎﺷﺪ(نیما شکرکردی)
- به اتوبوس بچه ها نگاه می کنی(مهری رحمانی)
- تکه کاغذی لهیده با سطرهایی شسته شده(یغما گلرویی)
- من ! متولد توام تو ! متولد چرخیدن نگاهم(فردین نظری)
- می رسد بوی خوش از باد صبا بار دگر(درخشان تویسرکانی)
- بگردم دور تـو، دور نگاهت ، دور باطل ها( مرتضی عابد پور لنگرودی)
- می کشم بر شانه هایم غربت ِاندوه را(یدالله گودرزی)
صفحه قبل 1 ... 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 صفحه بعد