پیچک (قاصدک شعر و غزل)

گزیده شعروادب ایران زمین

عناوین مطالب
- ما دو مرغيم از دو اقليم جدا( مهدي سهيلي)
- از قرنطينه به تبعيد ببر مختاري(احسان افشاري)
- دردِ عشقي کشيده ام که فقط هر که باشد ( اميد صباغ نو)
- کسي پاي دلم را ابتداي راه مي گيرد(محمدرضا طاهري)
- کوچه پس کوچه‌هاي بابلسر ( علي‌اکبر‌ياغي‌تبار )
- از ماه مى پرسم نشانت را نمى بينم(مريم قربانى)
- شايد كفش هاى پاشنه بلند مى پوشد(بهرنگ قاسمی)
- اتفاق : تو رفتي اتفاقي هم نيفتاد(منيره حسيني)
- خارکش پیری با دلق درشت(جامی)
- کسي چه ديده است خنجري که از پشت( منيره حسيني)
- دوباره امشب آمدي که بغض بالش ام شوي(بتول مبشري)
- سايه اي فكر مرا از دور اذيت مي كند( اصغر عظيمي مهر)
- يک شب خدا مرا و تو را در زمين گذاشت(هادي نژادهاشمي)
- می‌توانم بود بی تو ، تاب تنهاییم هست( وحشی بافقی)
- کرکس و کفتار دارد باغ ما(مرتضا کيوان هاشمي )
- مـن بـه هجــران نگاهت بــا قلــم جوشیده ام(جمال جمالی)
- لحظه اي نيست که از ياد تو غافل باشم(عادل دانشي )
- مرا ناگفته بسيار است در دل ليک گوشي کو(علاالدين رحيمي)
- اين روزها که مي گذرد،(قيصر اميـــــــن پور)
- هنوز در سفر گم شدن، دياري هست(شيـــــون فـــومنـــــي)
- چندیست که آرامش از این بام پریده است(نرگس بهارلویی)
- واي برمن! تا نظربراين‌‌ و‌ آن‌ انداختي(آرش شفاعي)
- بگذار درمن اتفاقت جان بگيرد(هادي نژادهاشمي)
- ای که ز یک تابش تو کوه احد پاره شود( مولوی)
- سلیمان گفت ای مرغ سخندان(عطار)
- وقتي از آفتاب برايت تن آفريد(جواد زهتاب)
- با زمستان آمدي از جان شيرين بيشتر(مصطفي پايمرد)
- ميان کوچه ها رفتي به هر بيگانه شک کردم(سيد تقي سيدي)
- هميشه رسم خيالم خيال پرواز است(مصطفي پايمرد)
- ناله کن اما نزن ضجه کمي آهسته تر(آسآسمان)
- نگاه مي‌کنم از هر طرف سوار تويي(جويا معروفي)
- آنکس که ميبايست با من همسفر باشد(غلامرضا طريقي)
- جواني ام را کنار بگذارم(بهرنگ قاسمي)
- کام من، تلخ تر از قهوه ي قاجاري هاست(حسن رحماني نکو)
- با بوسه هايي پيچيده در زرورق(ساره سکوت)
- کوچکترين محدوده ي امني که مي خواهم(طاهره خنيا)
- بعد يک سال بهار آمده، مي بيني که(فاضل نظري )
- دست پر از ماه بود حوض پر از ربنا ( لیلا اوتادی)
- خواب رفتن ديدم و شک و يقين کاري نکرد(علي اکبر ياغي تبار)
- ای بسا مخلص که نالد در دعا(مولوی)
- من بدین خواری و این غربت از آن راه دراز(اوحدي مراغه اي)
- تنهايي من رنگ غمگين خودش را داشت(حامد ابراهيم پور)
- ازباده اگرمستم ومي‌خرده نگيريد(سيامک... عاصي)
- آخر خواستنت سلطنت بر باد است(سيد مهدي نژاد هاشمي)
- تا خدا هست تو را چاره ي درماني هست(حسين فائزي)
- دایم ستیزه با دل افگار می‌کنی(صائب تبریزی)
- رديف گشته دوباره تمام ِ ليوان ها(ايلناز حقوقي)
- عاشق که شد زمين وزمان را بهانه کرد(سيد مهدي نژاد هاشمي)
- سینه ام دکان عطاری است(محمد صالح علا)
- آهاي ساغري سازان پير!( مريم اسحاقي)
صفحه قبل 1 ... 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 صفحه بعد