پیچک (قاصدک شعر و غزل)

گزیده شعروادب ایران زمین

عناوین مطالب
- خسته ام خسته از اين دنياي آب و دانه ها(سيد مهدي ن‍ژادهاشمي)
- روزي از نو... بهانه اي ديگر...(امير ساقريچي)
- وقـتي نـباشي باغـچـه ديـدن ندارد( منوره سادات نمایی )
- امشب بــه کعبه بــــي صدا ، بهـــــــر نمـــاز آمدم(جمال جمالي)
- وقتي که سيم حکم کند، زر خدا شود(سيمين بهبهاني)
- آن حالت عاشقانه مخصوص تو بود( آرزو پناهي)
- بر مُلکِ دل، هميشه امير است چشم تو(جواد زهتاب)
- وقتي ز روي عاطفه لبخند مي کني(فردوس اعظم)
- آسمانا! هميشه ويرانا! يله کن جور بي امانت را(علي‌اکبر ياغي‌تبار)
- خوشا به بختِ بلنـــــدم که در کنار مني(جويا معروفي)
- کمر از شيرها آخر شکست آن گرگ آهو کُش(حسين شيردل)
- گذشت فصل زمستان ولي بهار نشد(مصطفي پايمرد)
- تويي که از همه دختران شهر سري(محمّدسعيدميرزائي)
- یقین ما به خیٰال و گمان نمیگردد(رضی‌الدین آرتیمانی)
- عذابم ميده اين قصه که تو رفتي و من موندم(افسانه جواهری)
- برانيد برانيد که تا بازنمانيد(مولوی)
- ناگزير از سفرم، بي‌سر و سامان، چون «باد»(فاضل نظري)
- جهان رنگ و بو پیدا تو میگوئی که راز است این(اقبال لاهوری)
- با مني هر لحظه امـــــــا در کنارت نيستم(بهار توکلي)
- هواي تشنه ي تابستان( حسين صفا)
- من مرد و زنم؛ شاهد من: اين کت و دامن(مريم جعفري آذرماني)
- هلا ای آب حیوان از نوایی( مولوی)
- اهل بر روي زمين جستيم نيست(
- روم به جاي دگر ، دل دهم به يار دگر( وحشی بافقی)
- ما دو مرغيم از دو اقليم جدا( مهدي سهيلي)
- از قرنطينه به تبعيد ببر مختاري(احسان افشاري)
- دردِ عشقي کشيده ام که فقط هر که باشد ( اميد صباغ نو)
- کسي پاي دلم را ابتداي راه مي گيرد(محمدرضا طاهري)
- کوچه پس کوچه‌هاي بابلسر ( علي‌اکبر‌ياغي‌تبار )
- از ماه مى پرسم نشانت را نمى بينم(مريم قربانى)
- شايد كفش هاى پاشنه بلند مى پوشد(بهرنگ قاسمی)
- اتفاق : تو رفتي اتفاقي هم نيفتاد(منيره حسيني)
- خارکش پیری با دلق درشت(جامی)
- کسي چه ديده است خنجري که از پشت( منيره حسيني)
- دوباره امشب آمدي که بغض بالش ام شوي(بتول مبشري)
- سايه اي فكر مرا از دور اذيت مي كند( اصغر عظيمي مهر)
- يک شب خدا مرا و تو را در زمين گذاشت(هادي نژادهاشمي)
- می‌توانم بود بی تو ، تاب تنهاییم هست( وحشی بافقی)
- کرکس و کفتار دارد باغ ما(مرتضا کيوان هاشمي )
- مـن بـه هجــران نگاهت بــا قلــم جوشیده ام(جمال جمالی)
- لحظه اي نيست که از ياد تو غافل باشم(عادل دانشي )
- مرا ناگفته بسيار است در دل ليک گوشي کو(علاالدين رحيمي)
- اين روزها که مي گذرد،(قيصر اميـــــــن پور)
- هنوز در سفر گم شدن، دياري هست(شيـــــون فـــومنـــــي)
- چندیست که آرامش از این بام پریده است(نرگس بهارلویی)
- واي برمن! تا نظربراين‌‌ و‌ آن‌ انداختي(آرش شفاعي)
- بگذار درمن اتفاقت جان بگيرد(هادي نژادهاشمي)
- ای که ز یک تابش تو کوه احد پاره شود( مولوی)
- سلیمان گفت ای مرغ سخندان(عطار)
- وقتي از آفتاب برايت تن آفريد(جواد زهتاب)
صفحه قبل 1 ... 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 صفحه بعد