پیچک (قاصدک شعر و غزل)

گزیده شعروادب ایران زمین

عناوین مطالب
- ساده دل تر تو از این شاعر عاشق دیدی؟(علی نیاکوئی لنگرودی )
- گل مریم سر راه تو پرپر کردم(کریم فکور)
- در اينجا چار زندان است( احمد شاملو)
- از این مسیر دو فرسنگ مانده تا مویت( صالح دروند)
- مرگ در قاموس ما از بی وفایی بهتر است( فاضل نظری)
- کردی تو مرا با دو سه تا بوسه ی تبدار( مصطفی پایمرد)
- راه ما مقصد باطل دارد(سید رضا آباقی)
- نه بین وسعت چشمان کوردیده شدیم(رضا عزیزی)
- زخم سفیدبه زندان که می‌افتم(هادی خوانساری)
- رسید لحظه ی آغاز خشک سالی تان(مانی سرخابی)
- سیبکی نیم سرخ و نیمی زرد( مولوی)
- ﮔﻔﺘﻢ ﻓﺪﺍﯼ ﭼﺸﻤﺖ ﺷﻬﺪ ﺭﻃﺐ ﻧﺪﺍﺭﯼ؟(علی قیصری)
- کسی به حجم خودش آفتاب را دیده(نجیب بارور)
- بعد مدت ها که آمد مثل من عاشق نبود(هارون بهیار)
- نوع نگاه من به تو اصلن هوس نبود(سید هادی نژادهاشمی)
- پروانه هـــــا در من دوبــاره گـرم پروازند(حمیده غلامی)
- ﺳﺨﺖ ﺍﺳﺖ ﻭﻗﺘﯽ ﯾﮏ ﻧﻔﺮ ﻣﺮﻍ ﻣﻬﺎﺟﺮ ﻣﯿﺸﻮﺩ(فردوس اعظم)
- بود محبوس طفل شیرخواره(شیخ محمود شبستری)
- ای مقیمان درت را عالمی در هر دمی(خواجوی کرمانی)
- جان و جهان! دوش کجا بوده‌ای( مولوی )
- نسیم فروردین و زان به بستان شد(بیژن ترقی)
- آمد نوبهار طي شد هجر يار ( اسماعيل نواب صفا)
- چه وقت گل کند آیا شکوفه های تنت(محمد سلمانی)
- مــژده ای دل در بهـــاران عطــر باران مــی رسد( جمال جمالی)
- جهان از باد نوروزی جوان شد زهی زیبا که این ساعت جهان شد (عطار نیشابوری )
- جهان از باد نوروزی جوان شد زمین در سایه‌ی سنبل نهان شد (اوحدی مراغه‌ای)
- باد نوروزی همی در بوستان بتگر شود (عنصری بلخی)
- چون پرند نیگلون بر روی بندد مرغزار(فرخی سیستانی)
- چند گوئی که؟ چو ایام بهار آید( ناصر خسرو)
- بهشت روی زمین با بهار آمده است(عبدملک عبدجبار)
- صد قصه زیبایی در دفتر نوروز است(شهریه اختمزاد)
- چشمهای خیس ابر نوبهار(پوریا شیرانی)
- زاغی سیاه و خسته به مقراض بالهاش(شفیعی کدکنی )
- می خندم تو مست میشوی.(نیلوفر لاری پور)
- مطمئنن داغ از دست ِ عزیزی دیده اند(شهراد میدری)
- ناله ای بودم که در دل ماندم و شیون شدم(محمد رضا طاهری)
- برج ویران، مزار ِ درجریان،(علی‌اکبر یاغی‌تبار)
- عادتم گشته که در خوابم صدایت می کنم(حامد رهبر)
- ما را کبوترانه وفادار کرده است(فاضل نظری)
- روز داغ تو به دل داشت، به پایان آمد( مـــــژگــان عبـــاسلــــــو)
- زلف را شانه مزن ، شانه به رقص آمده است(مهدی مظاهری)
- نیست کاری به آنم و اینم(عراقی)
- دارد بهار می رسد از راه( مهدی مرادی)
- یک کلاغ مستاجر در محله ی ما بود(عباسعلی سپاهی یونسی)
- وقتی که آمدی آهسته در بزن(کیوان شاهبداغی)
- دل سحرگاهی به‌گلشن یاد آن رخسار کرد(بیدل دهلوی)
- نه آن سويم! نه اين سويم! كجا هستم؟ تو مي‌داني(سید رضا آباقی)
- گناه کردن پنهان به از عبادت فاش(سعدی)
- خبر این است كه: من نیز كمی بد شده‌ام(محمدعلی بهمنی)
- سرما، اگر غلاف کند تازیانه را(حسين منزوي)
صفحه قبل 1 ... 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 صفحه بعد