پیچک (قاصدک شعر و غزل)

گزیده شعروادب ایران زمین

عناوین مطالب
- زن که باشی تمام انگشتانت بو می کنی( صدف درخشان)
- مادر ! ببین که خسته‌ام ! تنها وُ دل شکسته‌اَم(یغما گلرویی)
- با قلبِ نیم سوختۀ پانسمان شده( محمّدسعیدمیرزائی)
- رفتی و تمنای مرا در دل دیوانه ندیدی(نرگس بهارلویی)
- با عشق چرا در قفسم شاد نباشم؟(شیرین خسروی)
- چه بود؟ جز خفگی،جز سکوت و بیم نبود( حامد ابراهیم پور)
- دیگر گذشته نوبتِ آن سررسیدها(جویا معروفی)
- عیش‌هاتان نوش بادا هر زمان ای عاشقان(مولوی)
- از دست که رفتیم نیا چون خبری نیست(آسآسمان)
- شب هایِ بی مهتاب را ( شهلا نوربخش )
- تقدیر نه در رمل نه در کاسه چینی ست( فاضل نظری)
- نرسیدی که مرا در قدمت خاک کنی(کاوه جبران)
- کاش هر صبح، به دیدارِ تو،بیدار شدن(کریم سهرابی)
- شعر غمگین سکوتم بی قرارم می کنی(صمدشیبانی)
- تبری مست نظر داشت به باغستانت(سید مهدی نژادهاشمی)
- یک کوچه تا مردی که در تنهایی اش گم شد(هادی نژادهاشمی)
- تو را در ره خراباتی خراب است( عطار )
- یاران همه مخمور و قدح پر می نابست( خواجوی کرمانی)
- مرا شبی است که میمُرد پای هق هق تو( ‫مانی سرخابی‬)
- ساده دل تر تو از این شاعر عاشق دیدی؟(علی نیاکوئی لنگرودی )
- گل مریم سر راه تو پرپر کردم(کریم فکور)
- در اينجا چار زندان است( احمد شاملو)
- از این مسیر دو فرسنگ مانده تا مویت( صالح دروند)
- مرگ در قاموس ما از بی وفایی بهتر است( فاضل نظری)
- کردی تو مرا با دو سه تا بوسه ی تبدار( مصطفی پایمرد)
- راه ما مقصد باطل دارد(سید رضا آباقی)
- نه بین وسعت چشمان کوردیده شدیم(رضا عزیزی)
- زخم سفیدبه زندان که می‌افتم(هادی خوانساری)
- رسید لحظه ی آغاز خشک سالی تان(مانی سرخابی)
- سیبکی نیم سرخ و نیمی زرد( مولوی)
- ﮔﻔﺘﻢ ﻓﺪﺍﯼ ﭼﺸﻤﺖ ﺷﻬﺪ ﺭﻃﺐ ﻧﺪﺍﺭﯼ؟(علی قیصری)
- کسی به حجم خودش آفتاب را دیده(نجیب بارور)
- بعد مدت ها که آمد مثل من عاشق نبود(هارون بهیار)
- نوع نگاه من به تو اصلن هوس نبود(سید هادی نژادهاشمی)
- پروانه هـــــا در من دوبــاره گـرم پروازند(حمیده غلامی)
- ﺳﺨﺖ ﺍﺳﺖ ﻭﻗﺘﯽ ﯾﮏ ﻧﻔﺮ ﻣﺮﻍ ﻣﻬﺎﺟﺮ ﻣﯿﺸﻮﺩ(فردوس اعظم)
- بود محبوس طفل شیرخواره(شیخ محمود شبستری)
- ای مقیمان درت را عالمی در هر دمی(خواجوی کرمانی)
- جان و جهان! دوش کجا بوده‌ای( مولوی )
- نسیم فروردین و زان به بستان شد(بیژن ترقی)
- آمد نوبهار طي شد هجر يار ( اسماعيل نواب صفا)
- چه وقت گل کند آیا شکوفه های تنت(محمد سلمانی)
- مــژده ای دل در بهـــاران عطــر باران مــی رسد( جمال جمالی)
- جهان از باد نوروزی جوان شد زهی زیبا که این ساعت جهان شد (عطار نیشابوری )
- جهان از باد نوروزی جوان شد زمین در سایه‌ی سنبل نهان شد (اوحدی مراغه‌ای)
- باد نوروزی همی در بوستان بتگر شود (عنصری بلخی)
- چون پرند نیگلون بر روی بندد مرغزار(فرخی سیستانی)
- چند گوئی که؟ چو ایام بهار آید( ناصر خسرو)
- بهشت روی زمین با بهار آمده است(عبدملک عبدجبار)
- صد قصه زیبایی در دفتر نوروز است(شهریه اختمزاد)
صفحه قبل 1 ... 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 صفحه بعد