پیچک (قاصدک شعر و غزل)

گزیده شعروادب ایران زمین

عناوین مطالب
- هیچگاه دستم نرسید(هوشنگ رئوف)
- تمام سال هایی که از من دور بوده ای را(محمد شیرین زاده )
- تا تو با منی رنگ برف‌ها سپید (محمدابراهیم جعفری)
- بی ثمرقدم نزدیم جاده های زندگی را (مظفر امینی)
- با ارادت سجده ها کردم, خدا از من نشد (انس کمال)
- سر کوی دوست عمری، قدم از وفا زدم من(کاظم رجوی دیلمقانی)
- نمی دانم می آمدی یا می رفتی(فریال_معین)
- سرش را مثل مو برشانه ات نگذار بگذارد(هارون بهیار) .
- کفشی تنهام روی سیم برق خانه ات لیلا (نعمت مرادی)
- " یا هو " بکشم ، که دل خدایی دارد(علی مطلوبی)
- جهان پنجره ایست ( محمد شیرین زاده)
- بوسه ات مرحله ی پر هیجانی دارد!(فرشید تربیت)
- راه گم کردم، چه باشد گر براه آری مرا (اوحدی مراغه ای)
- ای نوش کرده نیش را بی‌خویش کن باخویش را (مولوی)
- الهی دلی ده که جای تو باشد (طوطی همدانی )
- فرصتی نیست به جز فرصت آخر که منم(حسین آهنی)
- از درفشی بر افراشته .در قلب زمان.(حمید گلبابایی)
- توی این خانه کسی بعد تو تنها مانده(مهسا تیموری)
- در مرگ عاشقانه ی نیلوفران صبح(نادر نادرپور)
- نه از گلوی تفنگی فشنگ می افتاد ( مجتبی کریمی )
- نه مثل گریه که در هیچ دیده راهش نیست(رضا محمدی )
- روبرومان كرد با هم، سرنوشت. (قدمعلی سرامی)
- مثل غنچه در بیابان مرده ام(پرویزرهگذر)
- شاید افسانه سرا نقش بُده آب شده(کاوه شفق)
- خانه‌های سفید، روی تپه‌های سبز را (نيكى فيروزكوهي)
- تو هم ای یار نتونستی حرف چشمامو بخونی( زری مینویی )
- کاشکی از روز اول نسل آدم دل نداشت!(ستار روهنده)
- مرا از آب گرفتی زبان مادریت را به من دادی(آیدا عمیدی)
- ترکم کرده ای و من مثل خانه های متروکه(بتول مبشری)
- تو را با وزن تمام ، غزل نمیکنم (سعید صراف معیری)
- بسته اند انگار درهای حواس!(قدمعلی سرامی)
- ميان اين همه حرف ميان ِ اين همه تُنگ(علی اسداللهی)
- تو مرغ عشقی و در جانم آشيانه گرفتی (مهدی سهیلی)
- جان میدهم به گوشه زندان سرنوشت(فریدون مشیری )
- هلاکم بیفتم نفس نفس (هوشنگ رئوف)
- در پشت چارچرخه ی فرسوده ای-کسی(فریدون مشیری)
- آسیابان غرق خواب و(جمال جمالی)
- تو نیستی و چه گلها که با بهارانند (منوچهر نیستانی)
- تو را در کوچه های خیس آبان جستجو کردم(وحید عیدگاه)
- چگونه باغ ِ تو باور کند بهاران را ؟(حسین منزوی )
- هرچه بیشتر می گریزم (عمران صلاحی)
- یک وقت می بینی که ....(محمد خلیلی )
- و خواست با تو بماند سفر اجازه نداد(وحید عیدگاه)
- انگار با من از همه كس آشناتري(اردلان سرفراز )
- زوزه گرگ ست وطوفان بازجنگل بی صداست (عباس اوجی فرد) .
- خبرت نیست برایم چمدان آوردند(مانی سرخابی)
- دو روزی زندگی یعنی که با گرداب رقصیدن (صفر نظری "فایض)
- ناممان انسان و دل هم دام و دنیا دام تر(‫‏علی نیاکوئی لنگرودی‬ )
- فرمان پذیر آتش باش(سیمین بهبهانی )
- دیروز سر رفت تا امروز شناور بماند(علی چالشتری)
صفحه قبل 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 صفحه بعد