پیچک (قاصدک شعر و غزل)

گزیده شعروادب ایران زمین

عناوین مطالب
- روزها بعد شما افعی سرمست شدند(آرش شفاعی)
- اقاقیا فرشته‌ی فقرا شربت عصرانه‌ی خنکش را (بیژن الهی)
- چیز ها عکس هم شروع شدند(امیر سنجوری)
- نه ردی بارانی نه تصویری به باران ها (بتول مبشری)
- مرا به خودت نزدیک کن(محمد شیرین زاده)
- بر بال هایش نشانِ هیچ مُهری نیست (هوشنگ رئوف)
- دستی خیس از حوالی دریا (عفت کیمیایی)
- بوسه های تو تسکینم می دهد (شمس لنگرودی)
- تقویم ِ سالخورده ،اندیشه می کند( علیرضا زرین بخش)
- درختهای جنگل ،لازم نیست هر سال ، (علیرضا طالبی پور)
- گور شد گهواره آری بنگرید اینک زمین را(حسین منزوی)
- شنیدم که انبوهی ازغازها.(حمیدگلبابایی.)
- هیچگاه دستم نرسید(هوشنگ رئوف)
- تمام سال هایی که از من دور بوده ای را(محمد شیرین زاده )
- تا تو با منی رنگ برف‌ها سپید (محمدابراهیم جعفری)
- بی ثمرقدم نزدیم جاده های زندگی را (مظفر امینی)
- با ارادت سجده ها کردم, خدا از من نشد (انس کمال)
- سر کوی دوست عمری، قدم از وفا زدم من(کاظم رجوی دیلمقانی)
- نمی دانم می آمدی یا می رفتی(فریال_معین)
- سرش را مثل مو برشانه ات نگذار بگذارد(هارون بهیار) .
- کفشی تنهام روی سیم برق خانه ات لیلا (نعمت مرادی)
- " یا هو " بکشم ، که دل خدایی دارد(علی مطلوبی)
- جهان پنجره ایست ( محمد شیرین زاده)
- بوسه ات مرحله ی پر هیجانی دارد!(فرشید تربیت)
- راه گم کردم، چه باشد گر براه آری مرا (اوحدی مراغه ای)
- ای نوش کرده نیش را بی‌خویش کن باخویش را (مولوی)
- الهی دلی ده که جای تو باشد (طوطی همدانی )
- فرصتی نیست به جز فرصت آخر که منم(حسین آهنی)
- از درفشی بر افراشته .در قلب زمان.(حمید گلبابایی)
- توی این خانه کسی بعد تو تنها مانده(مهسا تیموری)
- در مرگ عاشقانه ی نیلوفران صبح(نادر نادرپور)
- نه از گلوی تفنگی فشنگ می افتاد ( مجتبی کریمی )
- نه مثل گریه که در هیچ دیده راهش نیست(رضا محمدی )
- روبرومان كرد با هم، سرنوشت. (قدمعلی سرامی)
- مثل غنچه در بیابان مرده ام(پرویزرهگذر)
- شاید افسانه سرا نقش بُده آب شده(کاوه شفق)
- خانه‌های سفید، روی تپه‌های سبز را (نيكى فيروزكوهي)
- تو هم ای یار نتونستی حرف چشمامو بخونی( زری مینویی )
- کاشکی از روز اول نسل آدم دل نداشت!(ستار روهنده)
- مرا از آب گرفتی زبان مادریت را به من دادی(آیدا عمیدی)
- ترکم کرده ای و من مثل خانه های متروکه(بتول مبشری)
- تو را با وزن تمام ، غزل نمیکنم (سعید صراف معیری)
- بسته اند انگار درهای حواس!(قدمعلی سرامی)
- ميان اين همه حرف ميان ِ اين همه تُنگ(علی اسداللهی)
- تو مرغ عشقی و در جانم آشيانه گرفتی (مهدی سهیلی)
- جان میدهم به گوشه زندان سرنوشت(فریدون مشیری )
- هلاکم بیفتم نفس نفس (هوشنگ رئوف)
- در پشت چارچرخه ی فرسوده ای-کسی(فریدون مشیری)
- آسیابان غرق خواب و(جمال جمالی)
- تو نیستی و چه گلها که با بهارانند (منوچهر نیستانی)
صفحه قبل 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 صفحه بعد