پیچک (قاصدک شعر و غزل)

گزیده شعروادب ایران زمین

عناوین مطالب
- دل من سربه هوا گشته خدایا چه کنم (امیرحسین مقدم)
- نه خدا خواست مال من باشي(ادریس بختیاری)
- گُل به گِل، دریا به طوفان، من به انسان متهم(علی اکبر یاغی تبار)
- بنشين و لبي ز باده تر کن (بيژن شکيبي)
- دلم قبول نمیکرد اشتباهش را(امین صدیقی نیشابور)
- بنشینم به عکس هایت نگاه کنم(منيره حسيني)
- از غم جدا مشو که غنا می دهد به دل(شهریار)
- وقتی که خواب نیست، ز رویا سخن مگو(حسین منزوی)
- نامت را به دل راندم که جاری شوی(روجا چمنکار )
- دلم گرفته، برایم بهار بفرستید(منیژه درتومیان)
- پشت رُل ساعت حدوداً پنج شاید پنج و نیم(کاظم بهمنی)
- یارمن همسر گرفت و عشق من برباد رفت (خسرو فرشید ورد)
- زين سوى پرده هاى بلند و سپيد تور(نیاز یعقوبشاهی)
- زندگی بی تفاوتم کرده(آرزو رمضانی)
- دنیای این خانه پر شده از عکس‌های تو(نیکی‌ فیروزکوهی)
- آن چشم های روشنت را دوست میدارم ( محسن همایون)
- چشمهایم نکند بوسه و خوابی دیده ( رامین رفیع )
- وجب كردم عبور از جنگلِ سرخ،(عباس هژير)
- تماشایش رقــم می زد خروج از دامن دیـن را(کاظم بهمنی)
- من را به همان قبیله برگردانید( اصغر عظیمی مهر )
- باد از درز پنجره ابری بر شانه ام ریخته(علیرضا عباسی)
- بخت آیینه ندارم که در او می‌نگری(حضرت سعدی)
- دکمه های پیراهنِ زمین را می بندم(مظفر امینی )
- عجب سری است این تاک دل انگیز(بهاءالدین دانشور علوی)
- روزی که شدی ظاهر در کِسوَت زیبائی(علی قیصری)
- هنوز مردِ رفتن زیرِ بارانم (شهریار بهروز )
- از آسمانِ تهی دست ،چاره می خواهد (مانی سرخابی)
- شاید این قصه برای منو توست شاید( بهرام شمس)
- آمدی مثل نسیمِ خوش، هوایم تازه شد(پرویز رهگذر)
- به شهر تو آمدم به شکار تو آمدم(علی حسینی )
- پیاده نظام مورچه ها نیروی هوایی گنجشک ها(مهرداد عرفانی )
- من بلاگردان و جان زندانِ من(علی اسماعیلی)
- تا به کی باید نشست تابه کی باید شکست(بهرام شمس)
- نه دردلم زکسی کینه و غباری بود(رضا افضلی )
- صدای مرا نخواهی شنید (مظاهر شهامت)
- و خدا خودش شاهد است(نيكى فيروزكوهي)
- منم آن عاشق عشقت که جز این کار ندارم(مولوی )
- اندکی آسمان زیر باران ( منصور خورشیدی )
- خورشید گلِ روی ترا میبوسد(پرویز رهگذر)
- در من همیشه شاعری از کوه (حسن توکلی)
- چندمین وجب از دقیقه‌ها(ابوالفضل پاشا)
- از موج خیز غصه لگدكوب می شویم(فردوس اعظم)
- آهای خبردار، مستی یا هشیار (حسین منزوی )
- نزدیک نیا جذامی دردمنم(صمدشیبانی)
- بلعنده بود و ﻫﻤﻪجاگیر(علی باباچاهی)
- زیرِ بارِ هزار زن در من(علیرضا الیاسی)
- دارد مچاله ﻣﯽ ﮐﻨﺪم ﺗﻮﯼ ﭘﺎﺭﮎ ﻫﺎ(ابوذر افشنگ)
- بعد سرما سوژه ی دنیا بهاری می شود(احمدسیر"بختیاری")
- تا نجوای عاشقانه ام سرشار نام توست(محمد شیرین زاده)
- حسن ناز نازنینم را خدا آراسته(پرویز رهگذر)
صفحه قبل 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 صفحه بعد