گور شد گهواره آری بنگرید اینک زمین را(حسین منزوی) - يکشنبه 10 بهمن 1395
شنیدم که انبوهی ازغازها.(حمیدگلبابایی.) - يکشنبه 10 بهمن 1395
هیچگاه دستم نرسید(هوشنگ رئوف) - يکشنبه 10 بهمن 1395
تمام سال هایی که از من دور بوده ای را(محمد شیرین زاده ) - يکشنبه 10 بهمن 1395
تا تو با منی رنگ برف‌ها سپید (محمدابراهیم جعفری) - يکشنبه 10 بهمن 1395
بی ثمرقدم نزدیم جاده های زندگی را (مظفر امینی) - يکشنبه 10 بهمن 1395
با ارادت سجده ها کردم, خدا از من نشد (انس کمال) - يکشنبه 10 بهمن 1395
سر کوی دوست عمری، قدم از وفا زدم من(کاظم رجوی دیلمقانی) - دوشنبه 4 بهمن 1395
نمی دانم می آمدی یا می رفتی(فریال_معین) - دوشنبه 4 بهمن 1395
سرش را مثل مو برشانه ات نگذار بگذارد(هارون بهیار) . - دوشنبه 4 بهمن 1395
کفشی تنهام روی سیم برق خانه ات لیلا (نعمت مرادی) - دوشنبه 4 بهمن 1395
" یا هو " بکشم ، که دل خدایی دارد(علی مطلوبی) - دوشنبه 4 بهمن 1395
جهان پنجره ایست ( محمد شیرین زاده) - دوشنبه 4 بهمن 1395
بوسه ات مرحله ی پر هیجانی دارد!(فرشید تربیت) - چهارشنبه 29 دی 1395
راه گم کردم، چه باشد گر براه آری مرا (اوحدی مراغه ای) - چهارشنبه 29 دی 1395
ای نوش کرده نیش را بی‌خویش کن باخویش را (مولوی) - چهارشنبه 29 دی 1395
الهی دلی ده که جای تو باشد (طوطی همدانی ) - چهارشنبه 29 دی 1395
فرصتی نیست به جز فرصت آخر که منم(حسین آهنی) - چهارشنبه 29 دی 1395
از درفشی بر افراشته .در قلب زمان.(حمید گلبابایی) - چهارشنبه 29 دی 1395
توی این خانه کسی بعد تو تنها مانده(مهسا تیموری) - چهارشنبه 29 دی 1395
در مرگ عاشقانه ی نیلوفران صبح(نادر نادرپور) - چهارشنبه 29 دی 1395
نه از گلوی تفنگی فشنگ می افتاد ( مجتبی کریمی ) - چهارشنبه 29 دی 1395
نه مثل گریه که در هیچ دیده راهش نیست(رضا محمدی ) - چهارشنبه 29 دی 1395
روبرومان كرد با هم، سرنوشت. (قدمعلی سرامی) - چهارشنبه 29 دی 1395
مثل غنچه در بیابان مرده ام(پرویزرهگذر) - چهارشنبه 29 دی 1395
شاید افسانه سرا نقش بُده آب شده(کاوه شفق) - چهارشنبه 29 دی 1395
خانه‌های سفید، روی تپه‌های سبز را (نيكى فيروزكوهي) - چهارشنبه 29 دی 1395
تو هم ای یار نتونستی حرف چشمامو بخونی( زری مینویی ) - سه شنبه 28 دی 1395
کاشکی از روز اول نسل آدم دل نداشت!(ستار روهنده) - دوشنبه 27 دی 1395
مرا از آب گرفتی زبان مادریت را به من دادی(آیدا عمیدی) - چهارشنبه 22 دی 1395
صفحه قبل 1 ... 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 صفحه بعد