هواي تازه ي پاييز بود و صداي(حسين آهني) - چهارشنبه 29 بهمن 1393
اي آسمان اين چرخ من زان ماه رو آموختم(مولوي) - چهارشنبه 29 بهمن 1393
به بحر رفتم و گفتم به موج بیتابی(اقبال لاهوری) - چهارشنبه 29 بهمن 1393
دارم سخني با تو و گفتن نتوانم(شفيعي کدکني) - يکشنبه 26 بهمن 1393
خسته ام خسته از اين دنياي آب و دانه ها(سيد مهدي ن‍ژادهاشمي) - يکشنبه 26 بهمن 1393
روزي از نو... بهانه اي ديگر...(امير ساقريچي) - يکشنبه 26 بهمن 1393
وقـتي نـباشي باغـچـه ديـدن ندارد( منوره سادات نمایی ) - يکشنبه 26 بهمن 1393
امشب بــه کعبه بــــي صدا ، بهـــــــر نمـــاز آمدم(جمال جمالي) - يکشنبه 26 بهمن 1393
وقتي که سيم حکم کند، زر خدا شود(سيمين بهبهاني) - يکشنبه 26 بهمن 1393
آن حالت عاشقانه مخصوص تو بود( آرزو پناهي) - يکشنبه 26 بهمن 1393
بر مُلکِ دل، هميشه امير است چشم تو(جواد زهتاب) - يکشنبه 26 بهمن 1393
وقتي ز روي عاطفه لبخند مي کني(فردوس اعظم) - يکشنبه 26 بهمن 1393
آسمانا! هميشه ويرانا! يله کن جور بي امانت را(علي‌اکبر ياغي‌تبار) - يکشنبه 26 بهمن 1393
خوشا به بختِ بلنـــــدم که در کنار مني(جويا معروفي) - يکشنبه 26 بهمن 1393
کمر از شيرها آخر شکست آن گرگ آهو کُش(حسين شيردل) - شنبه 25 بهمن 1393
گذشت فصل زمستان ولي بهار نشد(مصطفي پايمرد) - جمعه 24 بهمن 1393
تويي که از همه دختران شهر سري(محمّدسعيدميرزائي) - جمعه 24 بهمن 1393
یقین ما به خیٰال و گمان نمیگردد(رضی‌الدین آرتیمانی) - جمعه 24 بهمن 1393
عذابم ميده اين قصه که تو رفتي و من موندم(افسانه جواهری) - جمعه 24 بهمن 1393
برانيد برانيد که تا بازنمانيد(مولوی) - پنجشنبه 23 بهمن 1393
ناگزير از سفرم، بي‌سر و سامان، چون «باد»(فاضل نظري) - سه شنبه 21 بهمن 1393
جهان رنگ و بو پیدا تو میگوئی که راز است این(اقبال لاهوری) - سه شنبه 21 بهمن 1393
با مني هر لحظه امـــــــا در کنارت نيستم(بهار توکلي) - سه شنبه 21 بهمن 1393
هواي تشنه ي تابستان( حسين صفا) - سه شنبه 21 بهمن 1393
من مرد و زنم؛ شاهد من: اين کت و دامن(مريم جعفري آذرماني) - سه شنبه 21 بهمن 1393
هلا ای آب حیوان از نوایی( مولوی) - يکشنبه 19 بهمن 1393
اهل بر روي زمين جستيم نيست( - شنبه 18 بهمن 1393
روم به جاي دگر ، دل دهم به يار دگر( وحشی بافقی) - شنبه 18 بهمن 1393
ما دو مرغيم از دو اقليم جدا( مهدي سهيلي) - شنبه 18 بهمن 1393
از قرنطينه به تبعيد ببر مختاري(احسان افشاري) - شنبه 18 بهمن 1393
صفحه قبل 1 ... 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 صفحه بعد