خواب رفتن ديدم و شک و يقين کاري نکرد(علي اکبر ياغي تبار) - چهارشنبه 8 بهمن 1393
ای بسا مخلص که نالد در دعا(مولوی) - چهارشنبه 8 بهمن 1393
من بدین خواری و این غربت از آن راه دراز(اوحدي مراغه اي) - چهارشنبه 8 بهمن 1393
تنهايي من رنگ غمگين خودش را داشت(حامد ابراهيم پور) - چهارشنبه 8 بهمن 1393
ازباده اگرمستم ومي‌خرده نگيريد(سيامک... عاصي) - چهارشنبه 8 بهمن 1393
آخر خواستنت سلطنت بر باد است(سيد مهدي نژاد هاشمي) - چهارشنبه 8 بهمن 1393
تا خدا هست تو را چاره ي درماني هست(حسين فائزي) - چهارشنبه 8 بهمن 1393
دایم ستیزه با دل افگار می‌کنی(صائب تبریزی) - چهارشنبه 8 بهمن 1393
رديف گشته دوباره تمام ِ ليوان ها(ايلناز حقوقي) - چهارشنبه 8 بهمن 1393
عاشق که شد زمين وزمان را بهانه کرد(سيد مهدي نژاد هاشمي) - سه شنبه 7 بهمن 1393
سینه ام دکان عطاری است(محمد صالح علا) - سه شنبه 7 بهمن 1393
آهاي ساغري سازان پير!( مريم اسحاقي) - سه شنبه 7 بهمن 1393
سردش شد و دوباره تصور کرد ( حامد ابراهيم پور ) - سه شنبه 7 بهمن 1393
شهر را كشته اي از جاذبه و خوشپوشي(علي بهمني) - سه شنبه 7 بهمن 1393
ستاره نمی داند ستاره است(مهرداد عارفانی) - سه شنبه 7 بهمن 1393
زین فلکی بزمگه مشتری (مهرداد اوستا) - دوشنبه 6 بهمن 1393
ﻧﻔﺮﺳﺘﯽ ﺯ ﭘﯽ ﮔﻤﺸﺪﻩ ﺭﺍﻫﯽ ﮔﺎﻫﯽ(علی قیصری) - يکشنبه 5 بهمن 1393
نان و حلوا چیست؟ قیل و قال تو(شیخ بهایی ) - يکشنبه 5 بهمن 1393
به گمانم ايستگاه قطار همان برزخي است( نويد کاوريزاده) - يکشنبه 5 بهمن 1393
در سلطنت چشم تو هر کار حلال است(علي نياکوئي لنگرودي) - يکشنبه 5 بهمن 1393
مردابم و در من هوس جزر و مدي نيست(علي کريمان) - يکشنبه 5 بهمن 1393
از صد آدم يک نفر انسان خوبي مي شود !(اصغر عظيمي مهر) - يکشنبه 5 بهمن 1393
عشقم کشيده قافيه ها را رها کنم(محمدحسين ملکيان) - يکشنبه 5 بهمن 1393
خروس‌خوانِ هر سحر(رضا کاظمي) - يکشنبه 5 بهمن 1393
دلم از رفتن تو سخت به هم مي ريزد(علي صفري) - يکشنبه 5 بهمن 1393
پيشه كردم عاشقي را و به دل پرداختم(جواد زهتاب) - يکشنبه 5 بهمن 1393
نه رفتني نه ماندني نه مقصدي نه منزلي(سيد رضا آباقي) - يکشنبه 5 بهمن 1393
کینه به قلب آدمی کوه شد و کتل نشد(الفت ملزم) - يکشنبه 5 بهمن 1393
دلبرا پیش وجودت همه خوبان عدمند(سعدی) - يکشنبه 5 بهمن 1393
تخت براي اتفاق هاي عاشقانه كوچك است(صباكاظميان) - يکشنبه 5 بهمن 1393
صفحه قبل 1 ... 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 صفحه بعد