شیر هرگز سر نمی کوبد به دیوار حصار ( پوریا شیرانی ) - پنجشنبه 21 اسفند 1393
در راه کمال اذن به فریاد نداری(نرگس بهارلویی) - پنجشنبه 21 اسفند 1393
بر سینه ام نشان هزار آفرین نوشت(علی آبان) - پنجشنبه 21 اسفند 1393
بگذار فراموش کنم مسئله ها را(علی نیاکوئی لنگرودی) - پنجشنبه 21 اسفند 1393
بگذار فراموش کنم مسئله ها را(علی نیاکوئی لنگرودی) - پنجشنبه 21 اسفند 1393
تقدیر ... ترا برای من بی هیچ تردیدی رقم زده بود(نسرین بهجتی) - پنجشنبه 21 اسفند 1393
ضربان پايت را می شنوم (حسین صفا) - پنجشنبه 21 اسفند 1393
درخت خشکم و برگ و جوانه می‌خواهم(حامد اشکان) - پنجشنبه 21 اسفند 1393
زنده گی و عشق را هم دم بساز ای آرزو ( روح الله بهرامیان تشنه) - پنجشنبه 21 اسفند 1393
گفته بودم از کف تقدیر می گیرم تو را( اسماعیل رهگذر ) - پنجشنبه 21 اسفند 1393
گرچه در بيداري هم ديده ام خواب تو را(اصغر عظیمی مهر) - چهارشنبه 20 اسفند 1393
زنم اما نمیخواهم که دایم در قفس باشم (مریم مهتاب‏ ) - چهارشنبه 20 اسفند 1393
بانو! بگو که کافه ی دنجِ چشات کو؟(یغما گلرویی) - چهارشنبه 20 اسفند 1393
من نه خود مي روم ، او مرا مي کشد(هوشنگ ابتهاج) - چهارشنبه 20 اسفند 1393
جو گندمیه موهام، من پیر شدم دختر( سعید کریمی) - چهارشنبه 20 اسفند 1393
مثل ساقه ی گلی شکننده بودم(منیره حسینی) - چهارشنبه 20 اسفند 1393
اینک منم: ابری که از اندوه آبستن!(فاطیما رنجبری) - چهارشنبه 20 اسفند 1393
مردمانی که به توحید تو دلباخته اند(امین صدیقی نیشابور) - دوشنبه 18 اسفند 1393
بانو سه ماه منتظر این دقیقه ام(وحید قاسمی) - دوشنبه 18 اسفند 1393
ای صدای نقره ای!( مریم اسحاقی) - دوشنبه 18 اسفند 1393
مثل نسیمی لای مو پیچید ، برگشت( رویا باقری) - دوشنبه 18 اسفند 1393
صدا ز کـالبد تن به در کشیـد مرا(سیدرضا محمدی) - دوشنبه 18 اسفند 1393
انکار مکن داعیه‌ی دلبری‌ات را(علی‌اکبر یاغی‌تبار) - دوشنبه 18 اسفند 1393
به فتنه لعبت فتّان فروختی ما را (امیر حسین الهیاری) - دوشنبه 18 اسفند 1393
دنیای ما، مدیون دست‌های یک زن بود(نیکی‌ فیروزکوهی) - دوشنبه 18 اسفند 1393
حتمن برایت اتفاق افتاده گاهی(سید هادی نژادهاشمی) - دوشنبه 18 اسفند 1393
گفت معشوقی به عاشق ز امتحان( مولوی) - دوشنبه 18 اسفند 1393
به صبا در چمن گل ز فلک خنده بریخت(خرامان نعمت زاده) - شنبه 16 اسفند 1393
بی حال و غمگین و دلسرد بی اعتراض و سوالی (حمیده غلامی) - شنبه 16 اسفند 1393
در چهره تو گم می مانم(روزبه سوهانی) - شنبه 16 اسفند 1393
صفحه قبل 1 ... 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 صفحه بعد