خارکش پیری با دلق درشت(جامی) - چهارشنبه 15 بهمن 1393
کسي چه ديده است خنجري که از پشت( منيره حسيني) - چهارشنبه 15 بهمن 1393
دوباره امشب آمدي که بغض بالش ام شوي(بتول مبشري) - چهارشنبه 15 بهمن 1393
سايه اي فكر مرا از دور اذيت مي كند( اصغر عظيمي مهر) - چهارشنبه 15 بهمن 1393
يک شب خدا مرا و تو را در زمين گذاشت(هادي نژادهاشمي) - سه شنبه 14 بهمن 1393
می‌توانم بود بی تو ، تاب تنهاییم هست( وحشی بافقی) - سه شنبه 14 بهمن 1393
کرکس و کفتار دارد باغ ما(مرتضا کيوان هاشمي ) - سه شنبه 14 بهمن 1393
مـن بـه هجــران نگاهت بــا قلــم جوشیده ام(جمال جمالی) - دوشنبه 13 بهمن 1393
لحظه اي نيست که از ياد تو غافل باشم(عادل دانشي ) - دوشنبه 13 بهمن 1393
مرا ناگفته بسيار است در دل ليک گوشي کو(علاالدين رحيمي) - دوشنبه 13 بهمن 1393
اين روزها که مي گذرد،(قيصر اميـــــــن پور) - دوشنبه 13 بهمن 1393
هنوز در سفر گم شدن، دياري هست(شيـــــون فـــومنـــــي) - دوشنبه 13 بهمن 1393
چندیست که آرامش از این بام پریده است(نرگس بهارلویی) - دوشنبه 13 بهمن 1393
واي برمن! تا نظربراين‌‌ و‌ آن‌ انداختي(آرش شفاعي) - شنبه 11 بهمن 1393
بگذار درمن اتفاقت جان بگيرد(هادي نژادهاشمي) - شنبه 11 بهمن 1393
ای که ز یک تابش تو کوه احد پاره شود( مولوی) - شنبه 11 بهمن 1393
سلیمان گفت ای مرغ سخندان(عطار) - شنبه 11 بهمن 1393
وقتي از آفتاب برايت تن آفريد(جواد زهتاب) - شنبه 11 بهمن 1393
با زمستان آمدي از جان شيرين بيشتر(مصطفي پايمرد) - شنبه 11 بهمن 1393
ميان کوچه ها رفتي به هر بيگانه شک کردم(سيد تقي سيدي) - شنبه 11 بهمن 1393
هميشه رسم خيالم خيال پرواز است(مصطفي پايمرد) - شنبه 11 بهمن 1393
ناله کن اما نزن ضجه کمي آهسته تر(آسآسمان) - شنبه 11 بهمن 1393
نگاه مي‌کنم از هر طرف سوار تويي(جويا معروفي) - شنبه 11 بهمن 1393
آنکس که ميبايست با من همسفر باشد(غلامرضا طريقي) - شنبه 11 بهمن 1393
جواني ام را کنار بگذارم(بهرنگ قاسمي) - شنبه 11 بهمن 1393
کام من، تلخ تر از قهوه ي قاجاري هاست(حسن رحماني نکو) - شنبه 11 بهمن 1393
با بوسه هايي پيچيده در زرورق(ساره سکوت) - شنبه 11 بهمن 1393
کوچکترين محدوده ي امني که مي خواهم(طاهره خنيا) - شنبه 11 بهمن 1393
بعد يک سال بهار آمده، مي بيني که(فاضل نظري ) - شنبه 11 بهمن 1393
دست پر از ماه بود حوض پر از ربنا ( لیلا اوتادی) - جمعه 10 بهمن 1393
صفحه قبل 1 ... 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 صفحه بعد