راه ما مقصد باطل دارد(سید رضا آباقی) - چهارشنبه 19 فروردين 1394
نه بین وسعت چشمان کوردیده شدیم(رضا عزیزی) - چهارشنبه 19 فروردين 1394
زخم سفیدبه زندان که می‌افتم(هادی خوانساری) - چهارشنبه 19 فروردين 1394
رسید لحظه ی آغاز خشک سالی تان(مانی سرخابی) - يکشنبه 16 فروردين 1394
سیبکی نیم سرخ و نیمی زرد( مولوی) - يکشنبه 16 فروردين 1394
ﮔﻔﺘﻢ ﻓﺪﺍﯼ ﭼﺸﻤﺖ ﺷﻬﺪ ﺭﻃﺐ ﻧﺪﺍﺭﯼ؟(علی قیصری) - يکشنبه 16 فروردين 1394
کسی به حجم خودش آفتاب را دیده(نجیب بارور) - يکشنبه 16 فروردين 1394
بعد مدت ها که آمد مثل من عاشق نبود(هارون بهیار) - يکشنبه 16 فروردين 1394
نوع نگاه من به تو اصلن هوس نبود(سید هادی نژادهاشمی) - يکشنبه 16 فروردين 1394
پروانه هـــــا در من دوبــاره گـرم پروازند(حمیده غلامی) - يکشنبه 16 فروردين 1394
ﺳﺨﺖ ﺍﺳﺖ ﻭﻗﺘﯽ ﯾﮏ ﻧﻔﺮ ﻣﺮﻍ ﻣﻬﺎﺟﺮ ﻣﯿﺸﻮﺩ(فردوس اعظم) - يکشنبه 16 فروردين 1394
بود محبوس طفل شیرخواره(شیخ محمود شبستری) - يکشنبه 16 فروردين 1394
ای مقیمان درت را عالمی در هر دمی(خواجوی کرمانی) - جمعه 14 فروردين 1394
جان و جهان! دوش کجا بوده‌ای( مولوی ) - دوشنبه 3 فروردين 1394
نسیم فروردین و زان به بستان شد(بیژن ترقی) - شنبه 1 فروردين 1394
آمد نوبهار طي شد هجر يار ( اسماعيل نواب صفا) - پنجشنبه 28 اسفند 1393
چه وقت گل کند آیا شکوفه های تنت(محمد سلمانی) - پنجشنبه 28 اسفند 1393
مــژده ای دل در بهـــاران عطــر باران مــی رسد( جمال جمالی) - پنجشنبه 28 اسفند 1393
جهان از باد نوروزی جوان شد زهی زیبا که این ساعت جهان شد (عطار نیشابوری ) - چهارشنبه 27 اسفند 1393
جهان از باد نوروزی جوان شد زمین در سایه‌ی سنبل نهان شد (اوحدی مراغه‌ای) - چهارشنبه 27 اسفند 1393
باد نوروزی همی در بوستان بتگر شود (عنصری بلخی) - چهارشنبه 27 اسفند 1393
چون پرند نیگلون بر روی بندد مرغزار(فرخی سیستانی) - چهارشنبه 27 اسفند 1393
چند گوئی که؟ چو ایام بهار آید( ناصر خسرو) - چهارشنبه 27 اسفند 1393
بهشت روی زمین با بهار آمده است(عبدملک عبدجبار) - چهارشنبه 27 اسفند 1393
صد قصه زیبایی در دفتر نوروز است(شهریه اختمزاد) - سه شنبه 26 اسفند 1393
چشمهای خیس ابر نوبهار(پوریا شیرانی) - سه شنبه 26 اسفند 1393
زاغی سیاه و خسته به مقراض بالهاش(شفیعی کدکنی ) - دوشنبه 25 اسفند 1393
می خندم تو مست میشوی.(نیلوفر لاری پور) - دوشنبه 25 اسفند 1393
مطمئنن داغ از دست ِ عزیزی دیده اند(شهراد میدری) - دوشنبه 25 اسفند 1393
ناله ای بودم که در دل ماندم و شیون شدم(محمد رضا طاهری) - دوشنبه 25 اسفند 1393
صفحه قبل 1 ... 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 صفحه بعد