تا تو یادم میکنی من بینوا تر میشوم(داود طارق) - پنجشنبه 21 بهمن 1395
شده یک بار توهـم ، سخت دل آزرده شوی(سودابه طهماسبی) - پنجشنبه 21 بهمن 1395
قاطری در روستایی مرزی(آرش شفاعی) - پنجشنبه 21 بهمن 1395
تورادرخواب دیدم می دوی دنبال حیوان ها!(ستار روهنده) - پنجشنبه 21 بهمن 1395
عکسمو تو آینه، برعکس می‌ بینم، (یغما گلرویی) - پنجشنبه 21 بهمن 1395
با یک خبرِ کوتاه گویند: فلانی مُرد(رضا افضلی ) - پنجشنبه 21 بهمن 1395
شبان گیس بلند عشیره پدری (مجید آژ) - پنجشنبه 21 بهمن 1395
من آن شبم که ز بخت سیه سحر نشدم(محمود شاهرخی) - چهارشنبه 20 بهمن 1395
پنهان نمی توان کرد، ما را که آشکاریم (رضا افضلی ) - دوشنبه 18 بهمن 1395
گاه گاهی دهر با من سرگرانی میکند(جمشید منوری) - دوشنبه 18 بهمن 1395
دست‌های تو زنی‌ خفته در سینه ی مرا(نیکی‌ فیروزکوهی) - دوشنبه 18 بهمن 1395
خوش است اين منزل و دارم هواي منزلي ديگر!(ستار روهنده) - دوشنبه 18 بهمن 1395
لب می تکاندی واژه های تو غزل می شد(محمد رضا حسینی مود) - دوشنبه 18 بهمن 1395
دامن صبح پر از زنانی است(هژبر میرتیموری) - يکشنبه 17 بهمن 1395
فرار کن ! بگذار به تو نرسد ، سایه ام (علی خاکسار ) - يکشنبه 17 بهمن 1395
روزها بعد شما افعی سرمست شدند(آرش شفاعی) - يکشنبه 17 بهمن 1395
اقاقیا فرشته‌ی فقرا شربت عصرانه‌ی خنکش را (بیژن الهی) - يکشنبه 17 بهمن 1395
چیز ها عکس هم شروع شدند(امیر سنجوری) - يکشنبه 17 بهمن 1395
نه ردی بارانی نه تصویری به باران ها (بتول مبشری) - يکشنبه 17 بهمن 1395
مرا به خودت نزدیک کن(محمد شیرین زاده) - يکشنبه 17 بهمن 1395
بر بال هایش نشانِ هیچ مُهری نیست (هوشنگ رئوف) - يکشنبه 17 بهمن 1395
دستی خیس از حوالی دریا (عفت کیمیایی) - سه شنبه 12 بهمن 1395
بوسه های تو تسکینم می دهد (شمس لنگرودی) - يکشنبه 10 بهمن 1395
تقویم ِ سالخورده ،اندیشه می کند( علیرضا زرین بخش) - يکشنبه 10 بهمن 1395
درختهای جنگل ،لازم نیست هر سال ، (علیرضا طالبی پور) - يکشنبه 10 بهمن 1395
گور شد گهواره آری بنگرید اینک زمین را(حسین منزوی) - يکشنبه 10 بهمن 1395
شنیدم که انبوهی ازغازها.(حمیدگلبابایی.) - يکشنبه 10 بهمن 1395
هیچگاه دستم نرسید(هوشنگ رئوف) - يکشنبه 10 بهمن 1395
تمام سال هایی که از من دور بوده ای را(محمد شیرین زاده ) - يکشنبه 10 بهمن 1395
تا تو با منی رنگ برف‌ها سپید (محمدابراهیم جعفری) - يکشنبه 10 بهمن 1395
صفحه قبل 1 ... 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 صفحه بعد