وای اگر یکشب برایت من بمیرم، زندگی است(‏امیرحسین_مقدم) - چهارشنبه 21 مرداد 1394
پهلو گرفته بندر ِ طوفان به سینه ام( رئوف دلفی) - چهارشنبه 21 مرداد 1394
می پرسی از من پس چرا سهم تو ویرانی شده?(محمدرضا طریقی) - چهارشنبه 21 مرداد 1394
مادرت را ببخش دخترکم(رویا ابراهیمی) - چهارشنبه 21 مرداد 1394
با تشنه سراب آمده اینجا( نرگس بهارلویی) - چهارشنبه 21 مرداد 1394
شنيده ام پيراهن آبي خريده اي( رضاجمشیدی) - چهارشنبه 21 مرداد 1394
ساقی امشب منم و راهِ شب و دستِ نیاز(کریم سهرابی) - چهارشنبه 21 مرداد 1394
همیشه شرجی چِشمت شراب خوبی بود(مصطفی پایمرد) - چهارشنبه 21 مرداد 1394
اجازه نداشت بردارد سیب را گاز بزند(حسین اشراق) - چهارشنبه 21 مرداد 1394
من مست مست مستم، از مستی شبانه(امیرحسین مقدم) - چهارشنبه 21 مرداد 1394
هر روز ، جهان است و فرازی و نشیبی(فاضل نظری) - چهارشنبه 21 مرداد 1394
قلب من، قلبی شکسته ناگهان دردش گرفت(حامد رهبر) - چهارشنبه 21 مرداد 1394
به‌تنهایی گرفتارند مشتی بی‌پناه اینجا(فاضل نظری) - چهارشنبه 21 مرداد 1394
از جور هر غریب و.. ،از دست منتِ خویش(فریبا صفری نژاد) - چهارشنبه 21 مرداد 1394
عصر یک جمعه،روی پلی سرخ(عمران صلاحی) - چهارشنبه 21 مرداد 1394
رفتم ، مرا ببخش و مگو او وفا نداشت( فروغ فرخزاد) - چهارشنبه 21 مرداد 1394
عکسی که بعد از مدتی در قاب خواهد شد(حسین شیردل) - چهارشنبه 21 مرداد 1394
صداي قهقهه ی داس مرگ ميخك‌ها(هادی نژادهاشمی) - شنبه 17 مرداد 1394
در آن خلوت بی نام(بهرنگ قاسمی) - شنبه 17 مرداد 1394
سکوت می کنی دلم پر اضطراب می شود(علی نیاکوئی لنگرودی) - شنبه 17 مرداد 1394
ای عاشقان ای عاشقان هنگام کوچ است از جهان(مولوی) - شنبه 17 مرداد 1394
منو از گریه نترسون،من شریک گریه هاتم(آرزورمضانی) - جمعه 16 مرداد 1394
سه تارم ، راست میگوید ، کمی ناکوک و بد حالم(محسن مهرپرور) - چهارشنبه 14 مرداد 1394
شبی دعوتی بود در کوی من(سعدی) - سه شنبه 13 مرداد 1394
تا شدم صید تو آسوده ز هر صیادم(فروغی بسطامی) - سه شنبه 13 مرداد 1394
هم از سکوت گریزان، هم از صدا بیزار(فاضل نظری) - سه شنبه 13 مرداد 1394
پرنده رفت و پری ماند و لانه با من ماند ( شیرینعلی گلمرادی) - سه شنبه 13 مرداد 1394
به پدر بگو چه غمناک بود!(نعمت مرادی) - سه شنبه 13 مرداد 1394
زندگی قناری کوچکیست(فریال معین) - سه شنبه 13 مرداد 1394
در قيدِ غمم٬خاطر آزاد کجائی؟(حزین لاهیجی) - سه شنبه 13 مرداد 1394
صفحه قبل 1 ... 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 صفحه بعد