با من برنـــــو به دوش یاغی مشروطه خواه(حامد عسگری) - دوشنبه 9 شهريور 1394
منحصر به مردی دیگرم(منیره حسینی) - دوشنبه 9 شهريور 1394
در تمام ايستگاه ها( شهاب مقربين) - دوشنبه 9 شهريور 1394
بیا باران،‌ هوا را نقطه‌چین کن(سید حبیب نظاری) - دوشنبه 9 شهريور 1394
بغض گلدان لب پنجره را چلچله‌ها می‌فهمند( رضا احسان پور) - دوشنبه 9 شهريور 1394
در پشت چهار چرخه ی فرسوده ای ، کسی( فریدون مشیری) - دوشنبه 9 شهريور 1394
طاووس زخم خورده ی من ، غافلی هنوز !؟(حسنا محمدزاده) - دوشنبه 9 شهريور 1394
نگیر از این دل دیوانه، ابر و باران را( اصغرمعاذی) - دوشنبه 9 شهريور 1394
حسن حوایی ات انگیزه ی دیدن دارد(شبدیز) - شنبه 7 شهريور 1394
سحر ز چاکِ گریبانِ کوهسار نیامد(کریم سهرابی) - شنبه 7 شهريور 1394
عشق آمد در برم بر جان غمها می زنم(داود طارق) - شنبه 7 شهريور 1394
تو به شریعت جاده ها ایمان آورده ای و(رضـا آهنگری) - شنبه 7 شهريور 1394
در امتدادِ سحر می‌رسم به خانه‌ی تو(‏جویا معروفی) - شنبه 7 شهريور 1394
هر گدایی مرد سلطان کی شود( عطار ) - شنبه 7 شهريور 1394
ای که دل می بُری این جامه نشد دوختنی(نرگس بهارلویی) - شنبه 7 شهريور 1394
هجوم هزار کاغذ سفید به یک شاعر(روزبه سوهانی ) - دوشنبه 2 شهريور 1394
ﺗﻮ ﻣﻴﺮﻗﺼﯽ و ﺩﻧﻴﺎ ﻣﻴﮑﻨﺪ ﺭﻗﺺ(ﻓﺮﺩﻭﺱ ﺍﻋﻈﻢ) - دوشنبه 2 شهريور 1394
شب ناله هایم آسمان را می برد با خود(عبدالمالک عطش) - دوشنبه 2 شهريور 1394
نه تنها از دو چشم سحربارت شور می ریزد(امیرحسین مدرس) - دوشنبه 2 شهريور 1394
پَر می کَشد، تمامِ وجودم، برایِ تو(کریم سهرابی) - دوشنبه 2 شهريور 1394
همدمی تا دل ما را دهد آرام کجاست(علی اشتری) - دوشنبه 2 شهريور 1394
گفته بودم می روی دیدی عزیزم آخرش !(علی صفری) - دوشنبه 2 شهريور 1394
آه ، آدم دلش که پُر باشد ، دوست دارد به کوچه ها (سعید حیدری ساوجی) - دوشنبه 2 شهريور 1394
آنجا که عشق با زبری زیر می شود(حسین شیردل) - دوشنبه 2 شهريور 1394
در این بهار مرده‌ی بی‌عشق بی‌انسان( علی اکبر یاغی تبار ) - دوشنبه 2 شهريور 1394
غروب طعم تند قرمزِ رقص(طاهر جیناک) - دوشنبه 2 شهريور 1394
فغان ز نفرت و نفرين امان ز عشق ستيزي(سيد رضا آباقي) - دوشنبه 2 شهريور 1394
در نامه ی ما حرف همـان است که گفتیم(علی سیرین ) - دوشنبه 2 شهريور 1394
رویش عشق سر آغاز کتاب من و توست( سوگل مشایخی) - دوشنبه 2 شهريور 1394
از جمله‌های مطلقت پیداست چشمِ گشاد و ( مریم جعفری آذرمانی) - دوشنبه 2 شهريور 1394
صفحه قبل 1 ... 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 صفحه بعد