بوےِ خون می دهد این فکرِ به شب آلوده(‏بابک_دولتی) - دوشنبه 26 مرداد 1394
يك‌عدّه آفتاب‌پرستنــد و تاركُش(علی اکبر یاغی تبار) - يکشنبه 25 مرداد 1394
و کل ماجرا به همین سادگی‌ست(حافظ موسوی) - يکشنبه 25 مرداد 1394
ﻏﻤﺖ ﺁﻫﻨﮓ ﺁﻥ ﺩﺍﺭﺩ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺍﺷﮑﻢ ﺩﺭﺁﻣﯿﺰﺩ(شبدیز) - يکشنبه 25 مرداد 1394
روز گاریست پُر از حادثه های خطرم (فرهاد ولی زاده) - يکشنبه 25 مرداد 1394
هزار سال پیش آدینه بود(طاهر جیناک) - يکشنبه 25 مرداد 1394
رﻫﺎ ﮐﺮﺩﻡ ﻧﻔﺲ ﺭﺍ ﺩﺭ ﻫﻮﺍﯾﺖ(ﻋﻠﯽ ﻗﯿﺼﺮﯼ) - يکشنبه 25 مرداد 1394
شبـی در مـــوج زلفــانت مـــرا هـم رنـگ دریا کن(جمال جمالی) - يکشنبه 25 مرداد 1394
بردار از سر چادرت را، خستگى در كن(حسن رحمانی نکو) - يکشنبه 25 مرداد 1394
شرابی خوردم از دستِ عزیزِ رفته از دستی...(محمدرضا نظری) - يکشنبه 25 مرداد 1394
من شبیه تمام ترسوها ، از شب بی چراغ می ترسم(پدیده شجاعی) - يکشنبه 25 مرداد 1394
خودِ من شو ...خودی تر از خودِ من(مه سا پهلوان ) - جمعه 23 مرداد 1394
به جز دو دست من، دو چشم من، لبان من(رضا براهنی) - جمعه 23 مرداد 1394
ای نگاهت داده دستم انتخاب شاعری(ﻓﺮﺩﻭﺱ ﺍﻋﻈﻢ) - جمعه 23 مرداد 1394
عشق با منطق چو دیدی،حالی از ما هم بپرس(کیوان کاظمی) - جمعه 23 مرداد 1394
تو سراب موج گندم، تو شراب سیب داری(فاضل نظری) - جمعه 23 مرداد 1394
درآييد درآييد از آن خانه درآييد( اميرحسين سام ) - جمعه 23 مرداد 1394
وقتی هستی در دلم قیامتی ست (عباس معروفی ) - جمعه 23 مرداد 1394
الفبای درد از لبم می تراود(قيصر امين پور) - جمعه 23 مرداد 1394
گشوده کاروان های زمرّد ،بار ، شالیزار .(فريدون مشيري) - جمعه 23 مرداد 1394
وای اگر یکشب برایت من بمیرم، زندگی است(‏امیرحسین_مقدم) - چهارشنبه 21 مرداد 1394
پهلو گرفته بندر ِ طوفان به سینه ام( رئوف دلفی) - چهارشنبه 21 مرداد 1394
می پرسی از من پس چرا سهم تو ویرانی شده?(محمدرضا طریقی) - چهارشنبه 21 مرداد 1394
مادرت را ببخش دخترکم(رویا ابراهیمی) - چهارشنبه 21 مرداد 1394
با تشنه سراب آمده اینجا( نرگس بهارلویی) - چهارشنبه 21 مرداد 1394
شنيده ام پيراهن آبي خريده اي( رضاجمشیدی) - چهارشنبه 21 مرداد 1394
ساقی امشب منم و راهِ شب و دستِ نیاز(کریم سهرابی) - چهارشنبه 21 مرداد 1394
همیشه شرجی چِشمت شراب خوبی بود(مصطفی پایمرد) - چهارشنبه 21 مرداد 1394
اجازه نداشت بردارد سیب را گاز بزند(حسین اشراق) - چهارشنبه 21 مرداد 1394
من مست مست مستم، از مستی شبانه(امیرحسین مقدم) - چهارشنبه 21 مرداد 1394
صفحه قبل 1 ... 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 صفحه بعد