مردي ست مي سرايد، خورشيد در گلويش(شفيعي کدکني) - پنجشنبه 12 شهريور 1394
مي بيني ام وقتي به مويم برف غم باشد(مهدي فرجي) - پنجشنبه 12 شهريور 1394
شب که نسیم می وزد ، موی تو تاب می خورد(بهمن محمدزاده) - پنجشنبه 12 شهريور 1394
از لب پنجره ای رو به تو اما بسته(اصغر معاذی) - پنجشنبه 12 شهريور 1394
به روزِ آخرت رسیده ام(نیکی‌ فیروزکوهی) - پنجشنبه 12 شهريور 1394
چشمم به حرف آمده و بی قرار، لب( سیده کبری موسوی قهفرخی) - سه شنبه 10 شهريور 1394
میخانه همان ، باده همان ، مست همان است(علی سیران) - سه شنبه 10 شهريور 1394
پژمرده شده باز, بده جان به لبانت(هارون بهیار) - سه شنبه 10 شهريور 1394
همین که می‌نویسم و به واژه می‌کشم تو رو( کامران رسول زاده) - سه شنبه 10 شهريور 1394
گاهی شبیه صدای فرهاد می‌شود( روزبه سوهانی) - سه شنبه 10 شهريور 1394
دستی كه نان و نور به من داد می‌رود (سیده کبری موسوی قهفرخی) - سه شنبه 10 شهريور 1394
بیـــا شهــریــــور پیـراهنت ییلاق لک لک ها(حامد عسکری) - دوشنبه 9 شهريور 1394
همسفر باور کن(نسرین قلندری) - دوشنبه 9 شهريور 1394
یک غزل آورده ام ، یک بوسه جایش میدهی ؟(‏امیرحسین مقدم‬) - دوشنبه 9 شهريور 1394
با من برنـــــو به دوش یاغی مشروطه خواه(حامد عسگری) - دوشنبه 9 شهريور 1394
منحصر به مردی دیگرم(منیره حسینی) - دوشنبه 9 شهريور 1394
در تمام ايستگاه ها( شهاب مقربين) - دوشنبه 9 شهريور 1394
بیا باران،‌ هوا را نقطه‌چین کن(سید حبیب نظاری) - دوشنبه 9 شهريور 1394
بغض گلدان لب پنجره را چلچله‌ها می‌فهمند( رضا احسان پور) - دوشنبه 9 شهريور 1394
در پشت چهار چرخه ی فرسوده ای ، کسی( فریدون مشیری) - دوشنبه 9 شهريور 1394
طاووس زخم خورده ی من ، غافلی هنوز !؟(حسنا محمدزاده) - دوشنبه 9 شهريور 1394
نگیر از این دل دیوانه، ابر و باران را( اصغرمعاذی) - دوشنبه 9 شهريور 1394
حسن حوایی ات انگیزه ی دیدن دارد(شبدیز) - شنبه 7 شهريور 1394
سحر ز چاکِ گریبانِ کوهسار نیامد(کریم سهرابی) - شنبه 7 شهريور 1394
عشق آمد در برم بر جان غمها می زنم(داود طارق) - شنبه 7 شهريور 1394
تو به شریعت جاده ها ایمان آورده ای و(رضـا آهنگری) - شنبه 7 شهريور 1394
در امتدادِ سحر می‌رسم به خانه‌ی تو(‏جویا معروفی) - شنبه 7 شهريور 1394
هر گدایی مرد سلطان کی شود( عطار ) - شنبه 7 شهريور 1394
ای که دل می بُری این جامه نشد دوختنی(نرگس بهارلویی) - شنبه 7 شهريور 1394
هجوم هزار کاغذ سفید به یک شاعر(روزبه سوهانی ) - دوشنبه 2 شهريور 1394
صفحه قبل 1 ... 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 صفحه بعد