خسته ام،چیست سرانجام پریشانی من؟(سید جعفر عزیزی) - دوشنبه 16 شهريور 1394
چشــم جـــــادویی و موهای رها از روســـــری(جواد مزنگی) - دوشنبه 16 شهريور 1394
غروب دهکده با نم نم عشق(جمال جمالی) - دوشنبه 16 شهريور 1394
آنقَدَر بی تو در این شهر خرابم که نگو( رضا جمشیدی) - دوشنبه 16 شهريور 1394
عشق را با بی قراری نسبتی دیرینه است(آسآسمان) - دوشنبه 16 شهريور 1394
این روزها آینده ی زیبای من بودند؟(امین صدیقی نیشابور) - دوشنبه 16 شهريور 1394
بادی وزید و لانهٔ خردی خراب کرد(پروین اعتصامی) - دوشنبه 16 شهريور 1394
هر شب دست هايم را(كامران رسول زاده) - دوشنبه 16 شهريور 1394
دوستت ميدارم و نزد دلم دُردانه اي(بيژن شکيبي) - يکشنبه 15 شهريور 1394
از تنم تا تنش یک وجب بود(یاسر قنبرلو) - يکشنبه 15 شهريور 1394
تو هر طرفم هستی و تا هر طرفت من...!(حسین رمضانپور) - شنبه 14 شهريور 1394
وقتش رسیده حال و هوایم عوض شود(الهام دیداریان) - شنبه 14 شهريور 1394
مرا از روی هر دلبر تجلی میکند رویش (شمس مغربی) - شنبه 14 شهريور 1394
بغض دردت را به روی شانه هایم گریه کن(مهرداد نصرتی) - شنبه 14 شهريور 1394
دیدنش حال مرا یک جور دیگر می کند(علی صفری) - شنبه 14 شهريور 1394
مادرم تسبیح هزار دانه ای دارد(بتول مبشری) - شنبه 14 شهريور 1394
خنده ات ترکیبی از گل با شراب و ساغراست(ستار روهنده) - شنبه 14 شهريور 1394
زندگی سخت شده نان برسانید به ما(مصطفی علوی) - شنبه 14 شهريور 1394
یک روز حرف های تو فریاد می شود(آرش پورعلیزاده) - شنبه 14 شهريور 1394
کدام کس به تو ماند که گویمت که چنویی(سعدی) - شنبه 14 شهريور 1394
سینه تنگ است، چه میشد نفسی گریه کنم(سید علی رکن الدین) - شنبه 14 شهريور 1394
نمی بارد دگر باران ِ واژه(مهران مقدم( مهران مقدم) - شنبه 14 شهريور 1394
خنده هایت لذت مهمانی یک حاکم است(امیر سهرابی) - شنبه 14 شهريور 1394
تو را میبینم و گم میکنم اینجا هیاهو را(سید علی رکن الدین) - شنبه 14 شهريور 1394
هر چه زیباست مرا یاد تو می اندازد(علی احمدی) - شنبه 14 شهريور 1394
یک بوسه از لبت اَبَر انسان کند مرا(امین صدیقی نیشابور) - شنبه 14 شهريور 1394
چینی نازک تنهائی سهراب شکست( سیامڪ عاصی) - شنبه 14 شهريور 1394
من اگر با من نباشم می شوم تنها ترین (ناصر فیض ) - شنبه 14 شهريور 1394
قاصد آمـد گفتمـش آن یار سـیمیـن بر چه گفت؟(عظیمای نیشابوری) - پنجشنبه 12 شهريور 1394
مردي ست مي سرايد، خورشيد در گلويش(شفيعي کدکني) - پنجشنبه 12 شهريور 1394
صفحه قبل 1 ... 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 صفحه بعد