با من شروع کن؛معشوقه ام!(اسماعيل بختياري) - دوشنبه 13 مهر 1394
وی بد دارم ملولم تو مرا معذور دار(مولوی) - دوشنبه 13 مهر 1394
طواف کعبه دل کن اگر دلی داری(مولوی) - دوشنبه 13 مهر 1394
چشم من بیا منو یاری بکن(اردلان سرفراز) - دوشنبه 13 مهر 1394
می کشی از بار تمناي دلم شانه چرا؟(سيّد محمود توحيدي) - دوشنبه 13 مهر 1394
شود تا ظلمتم از بازی چشمت چراغانی(حسین منزوی ) - يکشنبه 12 مهر 1394
نشست نيمه‌ شب وچشم (محمد رضا حاجی رستمی بیگلو) - شنبه 11 مهر 1394
هر شب به كوچه های دعا سرك ميكشد سكوت(سخن سنج تبريزي) - شنبه 11 مهر 1394
باغی که باغبانش چشم حیا ندارد(کاوه شفق) - شنبه 11 مهر 1394
تا ز گلدشت خيالش عطر ميگيرد تنم - شنبه 11 مهر 1394
بمیرید بمیرید در این عشق بمیرید ( مولوی ) - شنبه 11 مهر 1394
دکلمه ناتنی بند رختی وسط طوفانم...(احسان افشاری) - چهارشنبه 8 مهر 1394
مثل کبوتری که به او دانه می‌دهی(امیر اکبرزاده) - چهارشنبه 8 مهر 1394
از غمم با گُل پژمرده‌ی گلدان گفتم(امیراکبرزاده) - چهارشنبه 8 مهر 1394
تا گلو گريه کند بُغض فراهم شده است(محمدعلي بهمني) - چهارشنبه 8 مهر 1394
مجنون چو شنيد پند خويشان( نظامی) - چهارشنبه 8 مهر 1394
دنيا – چه بايد گفت؟ – زنداني مخوف است( مژگان عباسلو) - چهارشنبه 8 مهر 1394
سرجوشِ داغِ لاله به جوشم نمی رسد(طغرای مشهدی) - چهارشنبه 8 مهر 1394
عشق را با بی قراری نسبتی دیرینه است(آسآسمان) - چهارشنبه 8 مهر 1394
افسرده ام مثل درخت سربزیری که(ذكيه نوروزی) - چهارشنبه 8 مهر 1394
ازصداي جيغ تايرها سرعت روزهايم متوقف مي شود( مهرنوش قزیانعلی) - چهارشنبه 8 مهر 1394
بیخود شده‌ام لیکن بیخودتر از این خواهم(مولوی) - چهارشنبه 8 مهر 1394
فنجان اضافه ای که روی میز است( زهرا حاصلی) - دوشنبه 6 مهر 1394
از سرم فکر و خیالت ناگهان افتاده است(آرزو نوری) - دوشنبه 6 مهر 1394
آفرین زان مرکب شبدیز فعل رخش خوی(منوچهري) - دوشنبه 6 مهر 1394
با اشک چشم‌هام نشاندم غبار را(مجتبا صادقي) - شنبه 4 مهر 1394
منم آن زوج خوش‌بختي که هم مي‌شد پدر باشم(مريم جعفري آذرماني) - شنبه 4 مهر 1394
گفتا تو مست افتاده ای(علی صمدی) - شنبه 4 مهر 1394
این ﺭﻭﺯ ﻫﺎﯼ ﺑﯽ ﺳﺮ و سامان ﮔﺬﺷﺘﻨﻴﺴﺖ(ﻓﺮﺩﻭﺱ ﺍﻋﻈﻢ) - شنبه 4 مهر 1394
بی تو آب تشنگی شور است ! می دانی چرا(محمد حا جی پور ) - شنبه 4 مهر 1394
صفحه قبل 1 ... 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 صفحه بعد