حس خوبیست در آغوش خودت پیر شوم(صنم نافع) - يکشنبه 26 مهر 1394
دیوانگی زین بیشتر ؟ زین بیشتر ، دیوانه جان( حسین منزوی) - يکشنبه 26 مهر 1394
وقتی که تنگ غروب بارون به شیشه می زنه(یغما گلرویی) - يکشنبه 26 مهر 1394
باران که می آید ولی مردی به باران ...نه (بتول مبشری) - جمعه 24 مهر 1394
نگاری سمنبوی و ماهی سمنبر (منصور منطقی) - جمعه 24 مهر 1394
وقتی که آمدی آهسته در بزن(کیوان شاهبداغی) - جمعه 24 مهر 1394
به شب زده بودم و تاریکی را قناعت…(جعفر محمدی واجارگاهی) - جمعه 24 مهر 1394
می کشم اما نه از اندوه و شادی می کشم(آرش شفاعی) - جمعه 24 مهر 1394
چون نداری جان معنی معنی جانرا چه دانی(خواجوی کرمانی) - جمعه 24 مهر 1394
غرابا مزن بیشتر زین نعیقا( منوچهری) - جمعه 24 مهر 1394
یک لفظ ناید از دل من وز دهان تو(منصور منطقی) - پنجشنبه 23 مهر 1394
ﮔـﺎﻩ ﺑـﺎﯾـﺪ ﺑـﺪ ﺷـﻮﯼ ﺍﺯ ﻣﯿـﺎﻥ ﺑـﯽ ﮐﺴــﯽ ﻫــﺎ (ﻓﺮﺩﻭﺱ ﺍﻋﻈﻢ) - پنجشنبه 23 مهر 1394
ای که آبادی و من در پی ویرانه ی دل(نرگس بهارلویی) - سه شنبه 21 مهر 1394
باد صبا درآمد فردوس گشت صحرا( کسایی مروزی) - سه شنبه 21 مهر 1394
لب به لب های تو و....ای وای غوغا می شود(علی نیاکوئی لنگرودی) - دوشنبه 20 مهر 1394
خواب میدیدم که درباران پرستیدم تورا(محمد مهدی اسماعیلی ) - دوشنبه 20 مهر 1394
رفتم و از محضرت، قلبی پریشان می برم(محمدعلی عرب نژاد ) - دوشنبه 20 مهر 1394
امشب اگر ساقی شوم تا صبح غوغا می کنم(سمیه مهوری) - دوشنبه 20 مهر 1394
باحیله ی عشق آمدو در هجر مهمان کرد ورفت(حسین مرادی) - دوشنبه 20 مهر 1394
صد چشمه درخشید از این خُم به مقامت(سید مهدی نژادهاشمی) - دوشنبه 20 مهر 1394
غزل بانو قسم بر راز برمودای چشمانت(ابد میرزا ییان چگینی) - دوشنبه 20 مهر 1394
بودنت را دوست دارم دیدنت را بیشتر(عاطفه عبدالکریم پور) - دوشنبه 20 مهر 1394
گاهی بیا و خاطر خود را مکدر کن(احمدرضا ناصری) - دوشنبه 20 مهر 1394
کاش می فهمیدی:در خزانی که ازین (كيومرث منشي زاده) - دوشنبه 20 مهر 1394
دلتنگم و گاهی دلم، آه نهانی می کند(سجادنعلبندی ) - دوشنبه 20 مهر 1394
آسمان لحظه ها پر شده از پرواز دلتنگی پرنده ای(علیرضا باقری) - دوشنبه 20 مهر 1394
گفتم اگر سپیده‌دم آمد(‏نصرت_رحمانی) - يکشنبه 19 مهر 1394
در وصفِ تو، عقل، طبعِ دیوانه گرفت(عطار ) - يکشنبه 19 مهر 1394
اگه حافظ شده مشهوراز استقبال من نيست و( ناصر فیض) - شنبه 18 مهر 1394
نه انصافن تو جای ِ من اگر بودی چه میکردی؟(شهراد میدری) - شنبه 18 مهر 1394
صفحه قبل 1 ... 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 صفحه بعد