جمعی که مرهم جگر خستهٔ منند(فروغی بسطامی) - پنجشنبه 2 مهر 1394
ﺟﻠﻮﻩﯼ ﻃﺎﻭﻭﺳﯽﺍﺕ، ﻣﺸﻖﻫﻤﺎﯾﯽ ﻣﯽﮐﻨﺪ(حسن اسدی) - پنجشنبه 2 مهر 1394
می‌روی سمت شب ای رود! خروشان، سنگین(عبدالله مقدمی) - پنجشنبه 2 مهر 1394
با همه دشواری اش از حق نباید بگذریم(سید ایمان زعفرانچی) - پنجشنبه 2 مهر 1394
خرابت میکند چشمان آبادی هر از گاهی(حسین زحمتکش) - پنجشنبه 2 مهر 1394
ری را... صدا می آید امشب( نیما ) - چهارشنبه 1 مهر 1394
هرچند پیش روی تو غرق خجالتند(اصغر معاذی) - چهارشنبه 1 مهر 1394
عمرم به سر رسید و خودش را نشان نداد(بهزاد نجفی) - چهارشنبه 1 مهر 1394
بهاری در رُخَت دیدم که آزین از خزان دارد(سعید موسوی‏) - چهارشنبه 1 مهر 1394
در جنگل کلمات تنها با دوحرف خودمان را شناختیم(منيره حسيني) - چهارشنبه 1 مهر 1394
کاش چون پاییز بودم(فروغ فرخزاد) - چهارشنبه 1 مهر 1394
مارا درین میانه به جز دردِ سرنبود(نورالله وثوق) - دوشنبه 30 شهريور 1394
صدای گمشده در غارهای مسدودم(احسان افشاری ) - دوشنبه 30 شهريور 1394
خیاط روزگار به بالای هیچ مرد(مولوی) - دوشنبه 30 شهريور 1394
چشم شاعر کش نديدي حرف من مفهوم نيست(مهدي غفوري) - دوشنبه 30 شهريور 1394
عقرب ها در آتش به انتهاي خود بوسه زدند(کيوان اصلاح پذير) - دوشنبه 30 شهريور 1394
آخر از دست تو من شکوه برم نزد خدا(علي نياکوئي لنگرودي) - دوشنبه 30 شهريور 1394
تــو مدّعـي بودي درون را نيـــز مي بيني(اميد صباغ نو) - دوشنبه 30 شهريور 1394
خط به خط، اشک‌نويسي مرا مي‌خواني(رضا احسان‌پور) - دوشنبه 30 شهريور 1394
لرزيدن دلم شده پر ارتعاش تر (آرش شفاعي) - دوشنبه 30 شهريور 1394
گرچه دريا سر به ساحل دم به دم ميزد ولي...(محمد امين اميني) - دوشنبه 30 شهريور 1394
هـرچـنـد کــُـل فـاجـعـه تـقـصـيـر در نيست(منوره السادات نمائي مرتضائي ) - دوشنبه 30 شهريور 1394
ای مردمان بگویید آرام جان من کو(انوری) - يکشنبه 29 شهريور 1394
ﺍﯼ ﻃــﻌﻢ ﻟﺒﺖ ﻫﻢ ﭼــﻮ ﺍﻧﺎﺭ ﺷﺐ ﭘﺎﯾﯿﺰ(علی قیصری) - يکشنبه 29 شهريور 1394
بخاری مرتفع گردد ز دریا(شیخ محمود شبستری) - يکشنبه 29 شهريور 1394
تا که سویم عشوه هایت قد و قامت می نمود(سعید موسوی‏) - يکشنبه 29 شهريور 1394
دامنه برفی به لب ِ چشمه سار، کبک ِ خرامان (شهراد میدری) - يکشنبه 29 شهريور 1394
مثل دهان حادثه گس می کشم تو را(هادی نژادهاشمی) - يکشنبه 29 شهريور 1394
ای رستخیز ناگهان وی رحمت بی‌منتها (مولوی) - يکشنبه 29 شهريور 1394
این چه حرف است که در عالم بالاست بهشت؟(صائب تبریزی) - يکشنبه 29 شهريور 1394
صفحه قبل 1 ... 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 صفحه بعد