کسل شدم از این دوباره های پوچ(کامبیز میرزایی) - جمعه 13 آذر 1394
دخترای کوچه ی کودکیام(کامبیز میرزایی) - جمعه 13 آذر 1394
حال آدم که دست خودش نیست(شهریار بهروز) - پنجشنبه 12 آذر 1394
ﺍی میوه ی خندان تو شیرین ﻭ ﺭﺳﯿﺪﻩ(علی قیصری) - دوشنبه 9 آذر 1394
آسان است برای من(شمس لنگرودی) - دوشنبه 9 آذر 1394
شهر غبار آلود است و از هیچ پنجره یی(کاوه شفق) - دوشنبه 9 آذر 1394
و من که سایه ای نداشتم(زهرا حیدری ) - دوشنبه 9 آذر 1394
آیا باید در آغوش تو جای می‌‌گرفتم(نيكى فيروزكوهي) - دوشنبه 9 آذر 1394
آن که او دیده ی جان و دل و نور بصر است(شمس مغربی) - دوشنبه 9 آذر 1394
باشد! بدم! قبول! شما بهترم کنید(رضا احسان‌پور) - دوشنبه 9 آذر 1394
آيد آن روزي که بايد ترک اين دنيا کنم(بيژن شکيبي) - شنبه 7 آذر 1394
من در اذان صبح ؛ پای بر گیتی نهادم(آذر کاظمی) - شنبه 7 آذر 1394
لب را ز سخن بستم و خاموش نشستم(نرگس بهارلویی) - شنبه 7 آذر 1394
دل بلبل، ز گل، آن نرگس جادو بگردانَد(شفايي اصفهاني) - شنبه 7 آذر 1394
درد دارد همیشه دل کندن، درد دارد تمام پایان ها(صنم نافع) - شنبه 7 آذر 1394
در شیب لرزه های خاک(طاهر جیناک) - شنبه 7 آذر 1394
زﻧﻰ ﻛﻪ ﮔﻠﻮﺑﻨﺪﻯ ﺍﺯ ﺑﻬﺎﺭ ﻧﺎﺭﻧﺞ ﺑﻪ ﮔﺮﺩﻥ ﺩﺍﺭﺩ(ﺁﺭﺯﻭ ﭘﺎﺭﺳﻰ) - شنبه 7 آذر 1394
هر زمان شعرت به قلبم مثل باران می زند(عادل دانشی) - شنبه 7 آذر 1394
حبس‌یک بغض‌فروخفته مریضم کرده(سیامک لاری) - شنبه 7 آذر 1394
چه آتشی ؟ کــه بر آنم بدون بیم گناه(غلامرضا طریقی) - شنبه 7 آذر 1394
آن نت غریب...و این انگشتان روشن کیست؟(مهدی رضازاده) - شنبه 7 آذر 1394
خواجه سلام علیک گنج وفا یافتی( مولوی) - شنبه 7 آذر 1394
به سرم زد که کمی سمت عقب برگردم(سودابه طهماسبی) - چهارشنبه 4 آذر 1394
طلسم ِ سردِ زمستانی از چه آب نشد(کاوه شفق) - چهارشنبه 4 آذر 1394
نازنینم ، با دل دیوانگان بازی نکن(امیرحسین مقدم) - چهارشنبه 4 آذر 1394
یک پنجره یک فصل باران(بتول مبشری) - چهارشنبه 4 آذر 1394
منم آن گبر دیرینه که بتخانه بنا کردم(عطار) - چهارشنبه 4 آذر 1394
مرا کسی است پُر از تو ــ زمان خیالم نیست(مانی سرخابی) - چهارشنبه 4 آذر 1394
ﻫﻤﺎﻥ ﺭﻭﺯﯼ ﮐﻪ ﺩﺍﺩﯼ ﺩﺳﺖ ﭘﯿﻮﻧﺪ(علی قیصری) - چهارشنبه 4 آذر 1394
از لبت لب هاي من شيرين شده(بيژن شکيبي) - چهارشنبه 4 آذر 1394
صفحه قبل 1 ... 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 صفحه بعد