وقتى كه با زبان غزل گفتگو كنم(‫‏ايمان‬ فرقانى) - سه شنبه 13 بهمن 1394
بنشین برایت حرف دارم در دلم غوغاست(‫‏مهدي فرجي‬) - يکشنبه 11 بهمن 1394
بی گمان مادرم درخت بلوط بود(حسن صفورا) - يکشنبه 11 بهمن 1394
خــواب دیدم که رویاست ولی رویا نیـست(فاضل نظری) - يکشنبه 11 بهمن 1394
در خانه ای به اسم خودم(‫‏منيره حسيني‬) - يکشنبه 11 بهمن 1394
از ضعف به هر جا که رسیدیم وطن شد(طالب آملی) - شنبه 10 بهمن 1394
اندکی دلگیرم و فکرِ جدایی می کنم(شهلا شهریاری) - شنبه 10 بهمن 1394
این پیرهن؛ چقدر.. .چقدر آرزو کند (‫سعيد حيدرى ساوجى‬) - شنبه 10 بهمن 1394
نیست در منزل ما جز غم جانانهء عشق( بهرام شمس) - شنبه 10 بهمن 1394
چون نمودم زندگي با دشمن خود سال ها(بيژن شکيبي) - شنبه 10 بهمن 1394
پلک بگشا نازنینم! صبح ِ زیبایت بخیر(‫‏شهراد ميدرى‬) - شنبه 10 بهمن 1394
از دفتري وجود تو معنا كشيده اي (عبدالوكيل يكتاپرست) - شنبه 10 بهمن 1394
آن روز عصر از قیل و قال جارو (هوشنگ رئوف) - شنبه 10 بهمن 1394
زور میگویی نمی دانی چه حالی می شوم(نرگس بهارلویی) - پنجشنبه 8 بهمن 1394
کاش چون پاییز بودم (فروغ فرخزاد) - سه شنبه 6 بهمن 1394
حاصل تعریف من از چشم هایت شد غزل(جواد مهدی پور) - دوشنبه 5 بهمن 1394
دیوارهای کاهگلی قصه ها(طاهر جیناک) - دوشنبه 5 بهمن 1394
الاهی : تو بصیری و سمیعی و کبیری( بهرام شمس) - دوشنبه 5 بهمن 1394
قامتت مثلِ دنا ،مو را چَویل اش کرده ای!(ستار روهنده) - دوشنبه 5 بهمن 1394
اگرچه رهروی گم کرده راهم (شهلا شهریاری) - دوشنبه 5 بهمن 1394
بدون عشق، کم کم مغز من از کار می افتد!(اصغر عظیمی مهر) - دوشنبه 5 بهمن 1394
یکبار زنی را دیدم که گوشه ی پرچینهای چشمش(آذر کاظمی) - دوشنبه 5 بهمن 1394
شب در شب است با تو قرارم ستاره تر(مانی سرخابی) - دوشنبه 5 بهمن 1394
ﺗﻮ ﺍﮔﺮ ﻧﺎﺯ ﮐﻨﯽ، ﻧﺎﺯ ﮐﺸﯿﺪﻥ ﺑﻠﺪﻡ(ﺣﺴﺎﻡ ﺭﻓﯿﻌﯽ) - دوشنبه 5 بهمن 1394
سنگ شکاف می‌کند در هوس لقای تو(مولوی) - جمعه 2 بهمن 1394
خسته ام .. خسته تر از آنچه که می پنداری(مه زاد رازی) - پنجشنبه 1 بهمن 1394
ببخش اين هردو چشمم را اگر ناگاه مي خوابد(بنیامین دیلم کتولی) - پنجشنبه 1 بهمن 1394
روزی زنی بودم برای خودش(بتول مبشری) - پنجشنبه 1 بهمن 1394
کاشکی میشد برای تو غزلسازی کنم (‫‏امیرحسین مقدم‬) - پنجشنبه 1 بهمن 1394
وقتی که عشق آتش زند،باگریه خاموشش نکن(محمدرضا طریقی) - پنجشنبه 1 بهمن 1394
صفحه قبل 1 ... 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 صفحه بعد