خلوت نشین خاطر دیوانه ی منی(محمدرضا شفیعی کدکنی) - يکشنبه 8 فروردين 1395
امشب توئی ساقیّ جان، درباور دوست(عباس دبستانی) - يکشنبه 8 فروردين 1395
عاشق شدن در این حوالی جرم دارد(بهروز باغبان ) - يکشنبه 8 فروردين 1395
روزى كه پرهايم هواى آسمان داشت،(غزل آرامش) - يکشنبه 8 فروردين 1395
مثل برگی که به ایام خزان می ریزد(حسین جوکار) - شنبه 7 فروردين 1395
توباشی حال من خوب ونباشی بی تومی میرم(صمدشیبانی) - شنبه 7 فروردين 1395
آمدی، خوش آمدی، ازچشمه‌ساران قصه کن(جاویدفرهاد) - شنبه 7 فروردين 1395
مرد زمستان نطفه ات را زیر گِل بگذار(سحر شیردل) - شنبه 7 فروردين 1395
دستای تو بدون من ،خالی تر از همیشه بود(آرزو رمضانی) - شنبه 7 فروردين 1395
به عشق ایمان دارم به زندگی‌(نیکی‌ فیروزکوهی) - شنبه 7 فروردين 1395
از آسمان دیشب غزل می ریخت بر رویش( ‏محمد صفری‬) - پنجشنبه 5 فروردين 1395
مـاضی ِ خـنـده هـای مـن بـی تـــو بـعـید مـی شود( رامین رفیع ) - پنجشنبه 5 فروردين 1395
بهار تازه بیاید تو اتفاق بیفتی(ناصر ندیمی) - پنجشنبه 5 فروردين 1395
می‌گويند باران می‌آيد اما من نمی‌بينم،(سید علی صالحی) - پنجشنبه 5 فروردين 1395
به جز خواندن نمی بینم دوای دردِ جانکاهش (حسین جنتی) - پنجشنبه 5 فروردين 1395
بهاری می رسد از راه و دنیا سبز خواهد شد(ستار روهنده) - پنجشنبه 5 فروردين 1395
ﺯﻧﺪﮔﯽ ﮐﻠﺒﻪ ﺩﻧﺠﯽﺳﺖ (مشفق کاشانی) - پنجشنبه 5 فروردين 1395
از ره رسید سالی و بگذشت سال ها (‫‏سيد رضا آباقي‬ ) - پنجشنبه 5 فروردين 1395
شهر خواب آلوده ها بیدار می خواهد چه کار؟( راشدانصاری) - چهارشنبه 4 فروردين 1395
با من برقص حال و هوایت عوض شود( ‫بابک سلیم ساسانی‬) - چهارشنبه 4 فروردين 1395
به حریم خلوت خود شبی چه شود نهفته بخوانیم(‫‏هاتف اصفهانی‬) - چهارشنبه 4 فروردين 1395
با چِك چِكِ ترانه ی شادي، گنجشك ها دوباره رسيدند(رضا افضلی) - چهارشنبه 4 فروردين 1395
بوی سیگار میدهم یعنی(‫‏محمد مهدی درویش زاده‬) - چهارشنبه 4 فروردين 1395
عید است و کام عاشقان(علی نیاکوئی لنگرودی) - چهارشنبه 4 فروردين 1395
کنارت زندگی کردم ،بدون هیچ تردیدی(آرزو رمضانی) - چهارشنبه 4 فروردين 1395
خبر کن ای نسیم صبحدم ابر بهاران را(ستار روهنده) - پنجشنبه 27 اسفند 1394
اگر باشی محبت روزگاری تازه خواهد یافت(حسین منزوی) - پنجشنبه 27 اسفند 1394
چشمان مرا به " بلخ" زیبا ببرید(بهار سعید) - پنجشنبه 27 اسفند 1394
این مستی که من دارم زآن باده دوشین است(داود طارق) - پنجشنبه 27 اسفند 1394
اوّلین مرحله‌ی فلسفه‌ی من این است(علی اکبر یاغی تبار) - چهارشنبه 26 اسفند 1394
صفحه قبل 1 ... 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 صفحه بعد