زندگی بی تفاوتم کرده(آرزو رمضانی) - جمعه 25 فروردين 1396
دنیای این خانه پر شده از عکس‌های تو(نیکی‌ فیروزکوهی) - جمعه 25 فروردين 1396
آن چشم های روشنت را دوست میدارم ( محسن همایون) - جمعه 25 فروردين 1396
چشمهایم نکند بوسه و خوابی دیده ( رامین رفیع ) - چهارشنبه 23 فروردين 1396
وجب كردم عبور از جنگلِ سرخ،(عباس هژير) - دوشنبه 21 فروردين 1396
تماشایش رقــم می زد خروج از دامن دیـن را(کاظم بهمنی) - دوشنبه 21 فروردين 1396
من را به همان قبیله برگردانید( اصغر عظیمی مهر ) - يکشنبه 20 فروردين 1396
باد از درز پنجره ابری بر شانه ام ریخته(علیرضا عباسی) - يکشنبه 20 فروردين 1396
بخت آیینه ندارم که در او می‌نگری(حضرت سعدی) - يکشنبه 20 فروردين 1396
دکمه های پیراهنِ زمین را می بندم(مظفر امینی ) - يکشنبه 20 فروردين 1396
عجب سری است این تاک دل انگیز(بهاءالدین دانشور علوی) - شنبه 19 فروردين 1396
روزی که شدی ظاهر در کِسوَت زیبائی(علی قیصری) - شنبه 19 فروردين 1396
هنوز مردِ رفتن زیرِ بارانم (شهریار بهروز ) - شنبه 19 فروردين 1396
از آسمانِ تهی دست ،چاره می خواهد (مانی سرخابی) - شنبه 19 فروردين 1396
شاید این قصه برای منو توست شاید( بهرام شمس) - شنبه 19 فروردين 1396
آمدی مثل نسیمِ خوش، هوایم تازه شد(پرویز رهگذر) - شنبه 19 فروردين 1396
به شهر تو آمدم به شکار تو آمدم(علی حسینی ) - شنبه 19 فروردين 1396
پیاده نظام مورچه ها نیروی هوایی گنجشک ها(مهرداد عرفانی ) - شنبه 19 فروردين 1396
من بلاگردان و جان زندانِ من(علی اسماعیلی) - شنبه 19 فروردين 1396
تا به کی باید نشست تابه کی باید شکست(بهرام شمس) - چهارشنبه 16 فروردين 1396
نه دردلم زکسی کینه و غباری بود(رضا افضلی ) - چهارشنبه 16 فروردين 1396
صدای مرا نخواهی شنید (مظاهر شهامت) - چهارشنبه 16 فروردين 1396
و خدا خودش شاهد است(نيكى فيروزكوهي) - چهارشنبه 16 فروردين 1396
منم آن عاشق عشقت که جز این کار ندارم(مولوی ) - چهارشنبه 16 فروردين 1396
اندکی آسمان زیر باران ( منصور خورشیدی ) - سه شنبه 15 فروردين 1396
خورشید گلِ روی ترا میبوسد(پرویز رهگذر) - دوشنبه 14 فروردين 1396
در من همیشه شاعری از کوه (حسن توکلی) - چهارشنبه 9 فروردين 1396
چندمین وجب از دقیقه‌ها(ابوالفضل پاشا) - چهارشنبه 9 فروردين 1396
از موج خیز غصه لگدكوب می شویم(فردوس اعظم) - سه شنبه 8 فروردين 1396
آهای خبردار، مستی یا هشیار (حسین منزوی ) - يکشنبه 6 فروردين 1396
صفحه قبل 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 صفحه بعد