نامت را می برم می آورم ( زهرا حیدری) - شنبه 23 بهمن 1395
عبورم ده از ازدحامِ خیابانی(نيكى فيروزكوهي ) - شنبه 23 بهمن 1395
قشنگ و ناب بودی ، شاه بیتی در غزل گشتی(پرویز رهگذر ) - شنبه 23 بهمن 1395
گل ابریشمی دارم شبی پروانه خواهد شد (جمشید منوری) - شنبه 23 بهمن 1395
در آستانه ی کدام در گم شده ای(مظفر امینی - شنبه 23 بهمن 1395
رفتنت گر چه مسلم می شود اما نرو(احمد سیر بختیاری) - شنبه 23 بهمن 1395
فرو ریخته ام جای بگیر(نيكى فيروزكوهي) - شنبه 23 بهمن 1395
پنجره را بازکن!ازخُمِ نوروز شرابی بنوش(رضا افضلی مشهد) - شنبه 23 بهمن 1395
نقاش نیستم من ولی، ناز نگاهت میکشم(جواد الماسی) - شنبه 23 بهمن 1395
من قهرمان یک داستان هستم(مهرداد عارفانی) - شنبه 23 بهمن 1395
به یاد آور نگاهی را که از تو دور خاهد شد( شهراد ميدرى) - شنبه 23 بهمن 1395
درس ِ عاشق شدن آموز كه صولت دارد(امیر علی مطلوبی) - شنبه 23 بهمن 1395
خسته از آن چه غمت با دل من كرد شدم ( رضا ايزدي) - شنبه 23 بهمن 1395
این عکس که از گوشۀ قاب آمده بیرون(سونیا نوری) - پنجشنبه 21 بهمن 1395
تا تو یادم میکنی من بینوا تر میشوم(داود طارق) - پنجشنبه 21 بهمن 1395
شده یک بار توهـم ، سخت دل آزرده شوی(سودابه طهماسبی) - پنجشنبه 21 بهمن 1395
قاطری در روستایی مرزی(آرش شفاعی) - پنجشنبه 21 بهمن 1395
تورادرخواب دیدم می دوی دنبال حیوان ها!(ستار روهنده) - پنجشنبه 21 بهمن 1395
عکسمو تو آینه، برعکس می‌ بینم، (یغما گلرویی) - پنجشنبه 21 بهمن 1395
با یک خبرِ کوتاه گویند: فلانی مُرد(رضا افضلی ) - پنجشنبه 21 بهمن 1395
شبان گیس بلند عشیره پدری (مجید آژ) - پنجشنبه 21 بهمن 1395
من آن شبم که ز بخت سیه سحر نشدم(محمود شاهرخی) - چهارشنبه 20 بهمن 1395
پنهان نمی توان کرد، ما را که آشکاریم (رضا افضلی ) - دوشنبه 18 بهمن 1395
گاه گاهی دهر با من سرگرانی میکند(جمشید منوری) - دوشنبه 18 بهمن 1395
دست‌های تو زنی‌ خفته در سینه ی مرا(نیکی‌ فیروزکوهی) - دوشنبه 18 بهمن 1395
خوش است اين منزل و دارم هواي منزلي ديگر!(ستار روهنده) - دوشنبه 18 بهمن 1395
لب می تکاندی واژه های تو غزل می شد(محمد رضا حسینی مود) - دوشنبه 18 بهمن 1395
دامن صبح پر از زنانی است(هژبر میرتیموری) - يکشنبه 17 بهمن 1395
فرار کن ! بگذار به تو نرسد ، سایه ام (علی خاکسار ) - يکشنبه 17 بهمن 1395
روزها بعد شما افعی سرمست شدند(آرش شفاعی) - يکشنبه 17 بهمن 1395
صفحه قبل 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 صفحه بعد