امشب چه زیبا گشته ای الله اکبر مرحبا(یوسف محقق) - سه شنبه 21 ارديبهشت 1395
فکرم همه‌جا هست، ولی پیش خدا نیست(سعید طلایی) - سه شنبه 21 ارديبهشت 1395
در سرم باش و بیا یکسره سرسام بده( فواد میر شاه ولد،) - شنبه 18 ارديبهشت 1395
عطر تمام خاطراتش آن حوالی ماند (زهرا رسول زاده ) - شنبه 18 ارديبهشت 1395
اختراع لب هایم،ابتکارچشمم بود(ستار روهنده) - شنبه 18 ارديبهشت 1395
تو علاوه بر عطرت چیزهای دیگری هم بودی(پریچهر مستمند) - شنبه 18 ارديبهشت 1395
بسکه امشب بی‌توام سامان اعضا آتش است(بیدل دهلوی) - شنبه 18 ارديبهشت 1395
تماشایی ترین تصویر دنیا می شوی گاهی(مهدی عابدی) - شنبه 18 ارديبهشت 1395
آشفته دلان را هوس خواب نباشد(مهدی سهیلی) - شنبه 18 ارديبهشت 1395
چقدر ساختگـــــی بود شعار من و تو( ‏علی اکبر یاغی تبار ) - شنبه 18 ارديبهشت 1395
هرچه از افتاده‌گی گفتم، به پا برخیز، نی(صفر نظری) - شنبه 18 ارديبهشت 1395
شرف نفس به جودست و کرامت به سجود(سعدی) - شنبه 18 ارديبهشت 1395
گنجشک من ! پر بزن درزمستانم لانه کن (حسین منزوی) - شنبه 18 ارديبهشت 1395
محيط صفحه‌ي ساعت، مدار عقربه‌ها(هادي خوانساري) - شنبه 18 ارديبهشت 1395
امشب شب وصال است ، معشوق گشته واصل( امیر حسین مقدم ) - شنبه 18 ارديبهشت 1395
هیچ در آتش خود دیده ای آیـــا دل خود را؟ (عبدالمهدی نوری) - شنبه 18 ارديبهشت 1395
حرف دوست داشتن و قرار و مرگ است (محمد علی حسنلو) - شنبه 18 ارديبهشت 1395
ماهی‌‌ها نه گریه می‌‌کنند(بهرنگ قاسمی) - شنبه 18 ارديبهشت 1395
آرزویم را هجوم بی قرار باد برد(حامد رهبر) - شنبه 18 ارديبهشت 1395
درون دیده گانم اردو زده ای( شهلا نوربخش) - شنبه 18 ارديبهشت 1395
ای روزهای منتهی به خیال ممنون(احسام سلطانی) - شنبه 18 ارديبهشت 1395
خانه ی قلبم خراب از یکّه تازی های توست(فاضل نظری) - شنبه 18 ارديبهشت 1395
چو بستی در بروی من به کوی صبر رو کردم(شهریار) - شنبه 18 ارديبهشت 1395
و خاطرات نه مجال گریز می‌دهند(نیکی فیروزکوهی) - شنبه 18 ارديبهشت 1395
اگر یک روز به جای ملحفه های سفید(میثم سراج) - شنبه 18 ارديبهشت 1395
می شد که تو با من قدمی راه بیایی(محمدرضا طریقی) - شنبه 18 ارديبهشت 1395
هیچ پرچمی ارزش پا کوبیدن ندارد(فریاد ناصری) - شنبه 18 ارديبهشت 1395
دلم خوش است همیشه برای من باشی(امیر وحیدی) - شنبه 18 ارديبهشت 1395
به نام یال های شعله ور(مریم اسحاقی ) - شنبه 18 ارديبهشت 1395
لبت انار ترک خورده‌یی بدخشانی( حامد اشکان) - شنبه 18 ارديبهشت 1395
صفحه قبل 1 ... 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 صفحه بعد