تو آن بی کران آبی جاودانی ( نادره بدیعی) - شنبه 11 ارديبهشت 1395
درد یعنی بزنی دست به انکار خودت(علی صفری) - شنبه 11 ارديبهشت 1395
من از اين قسمت و تقدير بدم مي آيد( رضا جمشيدي) - شنبه 11 ارديبهشت 1395
گهی گریان و گریانم گهی در شور و غو غایم(علی خلج) - شنبه 11 ارديبهشت 1395
سطح این دایرۀ ارض تمامش از من(کاوه جوادی) - شنبه 11 ارديبهشت 1395
مپرس شادی من حاصل از کدام غم است(فاضل نظری) - شنبه 11 ارديبهشت 1395
اگر داغ رسم قدیم شقایق نبود(قیصر امین پور ) - پنجشنبه 9 ارديبهشت 1395
اي كودك نيامده دنيا از آن توست(رضا افضلی) - پنجشنبه 9 ارديبهشت 1395
تو هیچ کاری نکن فقط دراز بکش روی این تخت(محسن بوالحسنی) - پنجشنبه 9 ارديبهشت 1395
درک حقیر ماست از آن کوه سربلند(آرش شفاعی) - پنجشنبه 9 ارديبهشت 1395
گاهی شبیه اشکی و گاهی کبوتری(عالیه مهرایی) - پنجشنبه 9 ارديبهشت 1395
معنی فاصله‌ها چیست برایم بنویس(مهرشاد واحدی) - پنجشنبه 9 ارديبهشت 1395
شب دست هایش را بر چشم هایم می گذارد (مهدی اشرفی ) - پنجشنبه 9 ارديبهشت 1395
کسی به فکر گل ها نیست (فروغ فرخزاد) - پنجشنبه 9 ارديبهشت 1395
به شهر دار شکایت نامه ای نوشتم(بهمن زارع) - پنجشنبه 9 ارديبهشت 1395
عابری می زده و دل زده از تزویرم(مجتبی سپید ) - پنجشنبه 9 ارديبهشت 1395
ماییم و خزانی و دل بی بر و باری(علی اکبر یاغی تبار) - چهارشنبه 8 ارديبهشت 1395
آسمان در وطنم مرثیه ها می خواند(کاوه شفق) - چهارشنبه 8 ارديبهشت 1395
ازحنجره ها فرصت فریادکه کم نیست( حامد احصادی ) - چهارشنبه 8 ارديبهشت 1395
آن به که نظر باشد و گفتار نباشد(سعدی) - چهارشنبه 8 ارديبهشت 1395
وقتی که آمدی آهسته در بزن(کیوان شاهبداغی) - چهارشنبه 8 ارديبهشت 1395
شبی غمناک و بارانی ، من و دریای طوفانی(سودابه طهماسبی) - چهارشنبه 8 ارديبهشت 1395
عشق خود روست نميداستم(عارف رحماني) - چهارشنبه 8 ارديبهشت 1395
ای‌که‌‌هرلحظه‌اجل نام تورا می‌خواند(سیامک لاری) - چهارشنبه 8 ارديبهشت 1395
بر لب جو بوده دیواری بلند(حضرت مولوی) - چهارشنبه 8 ارديبهشت 1395
سـاجــد کعبـه ی عشـق ِ لـب خندان تو ام(جمال جمالی) - چهارشنبه 8 ارديبهشت 1395
اي پيچک مجازي پيچيده بر تنم(راحمه شهرياري) - چهارشنبه 8 ارديبهشت 1395
واژگون از سقف ِ زمین ؛ستون ِ نگاهم ، تیک می زند(فرهین رام) - دوشنبه 6 ارديبهشت 1395
من از اشفتگی های خودم در باد می ترسم(احمدنجاتی ) - دوشنبه 6 ارديبهشت 1395
پرده بگردان و بزن ساز نو(مولوی) - دوشنبه 6 ارديبهشت 1395
صفحه قبل 1 ... 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 صفحه بعد