خود به خودگفتم که هی! هرقدر( ‏مجتبی سپید) - پنجشنبه 16 ارديبهشت 1395
دیگر ساعتی بر دست ِ من نخواهی دید(یغما گلرویی) - پنجشنبه 16 ارديبهشت 1395
با تو نگفته بودم از گریه های هر شب(محمد مهدی سیّار) - چهارشنبه 15 ارديبهشت 1395
روز اول بمن آموخت معلم ” آ ” را( حبیب فرقانی) - سه شنبه 14 ارديبهشت 1395
کجایِ مصرع آخِر، نوشت باران را ؟!(امیر وحیدی) - سه شنبه 14 ارديبهشت 1395
بنا نبوده که شیراز چشمهایت را (جابر ترمک) - سه شنبه 14 ارديبهشت 1395
سرشانه هام بوی جمهوری شیراز می دهند!(حمیده غلامی) - سه شنبه 14 ارديبهشت 1395
بر لشکر بیداران، سرلشکرِ عصیان باش(حسن اسدی) - سه شنبه 14 ارديبهشت 1395
من و اندیشه ی دیدار، تمنای عبث(کاوه شفق) - سه شنبه 14 ارديبهشت 1395
آنانکه به عمری پی پیمانه دویدن( بهرام شمس) - سه شنبه 14 ارديبهشت 1395
چه کرده بادل من نیزه زارداغ مژگانت (اصغر اروجي) - سه شنبه 14 ارديبهشت 1395
یک روز در همین بهمن که می آید(مظفر امینی) - سه شنبه 14 ارديبهشت 1395
در بزم عشق شمع فروزان معلم است(محمد حنیفه نژاد) - دوشنبه 13 ارديبهشت 1395
ای نور خدا در نظر از روی تو ما را(هلالی جغتایی) - دوشنبه 13 ارديبهشت 1395
زخم جفای یار که بر سینه مرهم است(محتشم کاشانی) - دوشنبه 13 ارديبهشت 1395
رسد ز باغ اندیشه ، عطــر کلام معلم(بهروز قاسمی) - دوشنبه 13 ارديبهشت 1395
عشق و تعلیم از نخستین اوستاد (حضرت شهریار) - دوشنبه 13 ارديبهشت 1395
بیا که رعیتت آمد به اتفاق سپاهی( ‏علی_نیاکوئی_لنگرودی ) - يکشنبه 12 ارديبهشت 1395
نقد جان می طلبیدند که ما تن دادیم(مرتضی لطفی) - يکشنبه 12 ارديبهشت 1395
رفتی و بی تو روزیِ ما اشک و آه شد( ‏جویامعروفی ) - يکشنبه 12 ارديبهشت 1395
ﺑﺎ ﻧﮕﺎﻩ ﻧﺎﻓﺬﺕ ﺍﻋﺠﺎﺯ ﻣﯽ ﮐﺮﺩﯼ ﮐﻪ ﭼﻪ(علی قیصری) - يکشنبه 12 ارديبهشت 1395
لحظه ها بي انتظارت خوب نيست(عارف رحماني) - يکشنبه 12 ارديبهشت 1395
اگرچه عمر گذشت و به تن شکست آمد(رضا افضلی) - يکشنبه 12 ارديبهشت 1395
لرزيدن دست تو به خودكار قشنـــگ است( ‏رامين رفيع ) - يکشنبه 12 ارديبهشت 1395
او هم برایت شعر می بافد (بتول مبشری) - يکشنبه 12 ارديبهشت 1395
نانحس ( علیرضا آذر ) - شنبه 11 ارديبهشت 1395
ز هر چه هست گزیرست و ناگزیر از دوست(سعدی) - شنبه 11 ارديبهشت 1395
آن روح را که عشق حقیقی شعار نیست(مولوی) - شنبه 11 ارديبهشت 1395
عاشق شديم و رنگِ هوسها عوض نشد(عارف رحماني) - شنبه 11 ارديبهشت 1395
آفتاب از دور می بوسد بلور گردنت (ستار روهنده) - شنبه 11 ارديبهشت 1395
صفحه قبل 1 ... 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 صفحه بعد