وقتی می‌ خواهی بروی(رسول یونان) - پنجشنبه 30 ارديبهشت 1395
حـكـايـت شـبـي عــاشـق نــور مـاه شـدن(‏رامين رفيع‬) - پنجشنبه 30 ارديبهشت 1395
آن سوی کوچه پنجره‌ ای‌ ست همیشه باز(بهاره فریس آبادی) - پنجشنبه 30 ارديبهشت 1395
آنزمان که دنیا در برابر فهمیدن ما(سارا اسماعیلی) - پنجشنبه 30 ارديبهشت 1395
با طلوعی دگر اعجاز نمایی یا نه؟(علی قیصری) - پنجشنبه 30 ارديبهشت 1395
می‌نشیند سخنت در دل و جانم چه کنم؟(امیرحسین سام) - پنجشنبه 30 ارديبهشت 1395
پاکیارانِ زمین! زیبائی و گل ازشماست(رضا افضلی) - پنجشنبه 30 ارديبهشت 1395
ای خیره به این خیره چه زیباست نگاهت (مهدی حسینی) - پنجشنبه 30 ارديبهشت 1395
داس ها می رقصند (داس ها می رقصند) - پنجشنبه 30 ارديبهشت 1395
برای بار چندم ، خویش را در نام ها گم (سید ضیاء الدین شفیعی) - پنجشنبه 30 ارديبهشت 1395
واعظی را گفت روزی سایلی(مولوی) - پنجشنبه 30 ارديبهشت 1395
امدم با دلم اما تو فراخوان زده ای(کوروش ازاد) - پنجشنبه 30 ارديبهشت 1395
یک دسته گل به معنی تبریک می شوم(مریم بهروزی) - پنجشنبه 30 ارديبهشت 1395
کنار جای خود انداختم از بس که جایت را!(ستار روهنده) - پنجشنبه 30 ارديبهشت 1395
یادت می آید خشکسالیِ پاییز بود(ناجی غریب زاد) - پنجشنبه 30 ارديبهشت 1395
تنها اگر یک شب که با گریه خوابت برد(‫‏حمیدرضانجات‬) - پنجشنبه 30 ارديبهشت 1395
آمد بهار جان‌ها ای شاخ تر به رقص آ(مولوی) - پنجشنبه 30 ارديبهشت 1395
می نوش که عمر جاودانی اینست(عمر خیام ) - سه شنبه 28 ارديبهشت 1395
نازِ حوا شیشه ی ایمان آدم را شکست( ‏حسنا محمدزاده ) - سه شنبه 28 ارديبهشت 1395
تو کتابخانه ی ساکت منی(حسین اشراق) - سه شنبه 28 ارديبهشت 1395
لبت انار ترک خورده‌یی بدخشانی(حامد اشکان) - سه شنبه 28 ارديبهشت 1395
کاغذها دوباره سپیدند(نازنین نظام شهیدی) - سه شنبه 28 ارديبهشت 1395
برگرد؛ برگردان عقربه ها را(نثار تاج) - سه شنبه 28 ارديبهشت 1395
ﺭﻭﺡ ﻋﺼﯿﺎﻧﻢ ﺁﺩﻣﯿﺰﺍﺩﻡ، ﻣﯽﻓﺮﯾﺒﯽ(حسن اسدی ) - سه شنبه 28 ارديبهشت 1395
دوباره مشت بیاور، دهان من باز است(نجیب بارور) - سه شنبه 28 ارديبهشت 1395
دیدگانت خار در دل دارد امّا دیدنی است(شیون فومنی) - سه شنبه 28 ارديبهشت 1395
وحی آمده بر من که شوم شاعر موعود(محمدرضا طریقی) - سه شنبه 28 ارديبهشت 1395
پايانِ هر باغي دري بر باغِ ديگر(رضا افضلی ) - سه شنبه 28 ارديبهشت 1395
نفسم تنگِ تو و تو نفست تنگ کسی ( ‏علی نیاکوئی لنگرودی ) - سه شنبه 28 ارديبهشت 1395
خانه ام خانه خراب است کمی هم ویران( ‏امیرحسین مقدم ) - سه شنبه 28 ارديبهشت 1395
صفحه قبل 1 ... 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 صفحه بعد