عهد جوانی گذشت، در غم بود و نبود(شیخ بهایی) - سه شنبه 18 خرداد 1395
مـــهر خـوبان دل و دیــن از همه بـی(علامه سید محمد حسین طباطبائی) - سه شنبه 18 خرداد 1395
رمضان است رفیقان! همه بیدار شویم(امیری اسفندقه) - سه شنبه 18 خرداد 1395
گوش کردن سخنان تو غلط بود غلط(محتشم کاشانی) - سه شنبه 18 خرداد 1395
هر روز زنی در من می خندد(فریال معین) - سه شنبه 18 خرداد 1395
خطی خبری هلهله ای از تو ندارم(محمد سلمانی) - سه شنبه 18 خرداد 1395
ای آفتابِ روزِجوانی،بیاکه ما(بهروزابراهیمیان) - سه شنبه 18 خرداد 1395
به هوش باش که آتش هوا عوض کرده‌ست(مریم جعفری آذرمانی) - يکشنبه 16 خرداد 1395
من پر از یاد تو هستم، تومرا یادت نیست(امجد زمانی) - پنجشنبه 13 خرداد 1395
طوری بخوان، باور کنم ترسی نداری(ناهید سلطانی) - پنجشنبه 13 خرداد 1395
داشتم از این شهر میرفتم(‫‏رسول یونان‬) - پنجشنبه 13 خرداد 1395
ای خراب اسرارم از اسرار تو اسرار تو(حضرت مولوی) - پنجشنبه 13 خرداد 1395
وقتي عاشق تو بودم بادبادکی بودم(بنفشه حجازی) - پنجشنبه 13 خرداد 1395
ای زن میان این همه زندان چه می کنی؟!(امیر وحیدی ) - پنجشنبه 13 خرداد 1395
امشب دلــم دوباره تــــه بـــی خیالی است(بهرام محمودی) - پنجشنبه 13 خرداد 1395
رفیق اهل دل و یار محرمی دارم(‫‏سیمین بهبهانی‬) - پنجشنبه 13 خرداد 1395
چشم رضا و مرحمت بر همه باز می‌کنی(سعدی) - پنجشنبه 13 خرداد 1395
سالها رفت و درمیكده بسته است هنوز(احمد یاسین فرخاری) - پنجشنبه 13 خرداد 1395
چشم هايت سبز روشن، قامتت نيلوفري(مهدی سهیلی) - دوشنبه 10 خرداد 1395
چه رازی بین کشف تو و رازی ست(محمد مصدق) - دوشنبه 10 خرداد 1395
میروی اما از این کوچه ی بارانی برو (مهرآن مقدم ) - دوشنبه 10 خرداد 1395
سخن از عشق بگو با دل دیوانه ی من(اسماعیل مزیدی) - دوشنبه 10 خرداد 1395
تعریف تو از عقل همان بود که باید(فاضل نظری) - دوشنبه 10 خرداد 1395
خیالش را به نوعی انس در جان من است امشب( محتشم کاشانی ) - دوشنبه 10 خرداد 1395
دنیا پر از سگ است جهان سر به سر (مریم جعفری آذرمانی) - دوشنبه 10 خرداد 1395
در سینه ام هوای توفان بود (فرامرز سليمانى ) - شنبه 8 خرداد 1395
نیم مستم کردی ای ساقی منه ساغر ز دست(عماد خراسانی) - شنبه 8 خرداد 1395
گفتی غزل بگو! چه بگویم؟ مجال کو؟(قیصرامین پور) - شنبه 8 خرداد 1395
چه شبیخون قشنگـی زده آغاز نگاهـت( عباس رسولی املشی) - شنبه 8 خرداد 1395
ای دل ! هـــوای گـــرم ِ گـــریزت ز خانـــه چیست؟ (فریدون توللی) - شنبه 8 خرداد 1395
صفحه قبل 1 ... 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 صفحه بعد