اجتماعم رو زیرو کردم(آرزو رمضانی) - چهارشنبه 2 تير 1395
قلــــم بشکـسته و دفتــــــــــر ندارم(جمال جمالی) - چهارشنبه 2 تير 1395
روزه ام امشب برایم هسته خرما مانده است(رامین رفیع) - چهارشنبه 2 تير 1395
تو سرنوشت منی ، از تو من کجا بگریزم ؟(حسین منزوی) - چهارشنبه 2 تير 1395
کلاغ ها از بدرقه ی خورشید (هوشنگ رئوف ) - چهارشنبه 2 تير 1395
مرا کردند منع از غصه اما بیشترخوردم!(ستار روهنده) - چهارشنبه 2 تير 1395
عاشق شده یک خاله کلاغی(رامین رفیع) - يکشنبه 30 خرداد 1395
فقط انگار در این شهر دلِ من دل نیست !(صنم نافع) - يکشنبه 30 خرداد 1395
کلافه گشت و دوباره به آب و تاب افتاد(امیر وحیدی) - يکشنبه 30 خرداد 1395
مادرم می گفت هیچ منظره ای از پشت پنجره( فریال معین) - يکشنبه 30 خرداد 1395
خدا قلم زد و شب را ادامه دار کشید(جویا معروفی) - يکشنبه 30 خرداد 1395
من باردار عشق بودم ، سقط کردم(آذر کاظمی ) - يکشنبه 30 خرداد 1395
از مرگ نترس به آغوشم بيا(امیر علی مطلوبی) - يکشنبه 30 خرداد 1395
این درد مثلِ سگ به‌ جانم رها شده(محمد نعیم رحیم) - يکشنبه 30 خرداد 1395
بیا تا من خدا را هم کنم انکار امشب (حسین جعفرى جرجافکی) - يکشنبه 30 خرداد 1395
در تکاپوی بغض را خوردن(علی نیاکوئی لنگرودی) - يکشنبه 30 خرداد 1395
ﺩﺳﺘﻬﺎﯾﻢ ﺑﯽ ﺗﻮ ﺩﺭ ﺗﺴﺨﯿﺮ ﺳﺮﻣﺎ ﻣﺎﻧﺪﻩ ﺍﺳﺖ(‫‏ﮐﻮﺭﻭﺵ ﺍﺯﺍﺩ) - يکشنبه 30 خرداد 1395
مستي ما مستي از هر جـام نیست (سید محمد رضا شمس) - يکشنبه 30 خرداد 1395
قند بگشا ای صنم تا عیش را شیرین کند(مولوی) - شنبه 29 خرداد 1395
دارم سراغ چشم هایت را(بتول مبشری) - چهارشنبه 26 خرداد 1395
ای که داری خوان رنگین از فقیران یادکن(بیژن شکیبی ) - چهارشنبه 26 خرداد 1395
ميکند سلسله زلف تو ديوانه مرا(عبید زاکانی) - چهارشنبه 26 خرداد 1395
نه اشكى مى رسد از چشم تا آهى كشد جانم(میرزا حعفر اصفهانی) - چهارشنبه 26 خرداد 1395
آه خانه‌ ام، خانه‌ من(مریم رئیس دانا) - چهارشنبه 26 خرداد 1395
گوزن پیری هستم كه روح پلیكان(کورش رنجبر) - چهارشنبه 26 خرداد 1395
در زمينه‌ سياه آبی، زرد می درخشد(عفت کیمیایی) - چهارشنبه 26 خرداد 1395
عاقبت خواست نگارم که به زندان مانم(‫‏پرویزرهگذر‬) - چهارشنبه 26 خرداد 1395
بخیالم که توهم مثل من هستی شاید(سیامک.. عاصی) - چهارشنبه 26 خرداد 1395
من از من رد شدم با تو،جهان من دگرگون شد(آرزو رمضانی) - چهارشنبه 26 خرداد 1395
تو تابلوی مینیاتوری از فرشچیانی(احمد یزدانی) - چهارشنبه 26 خرداد 1395
صفحه قبل 1 ... 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 صفحه بعد