سخن از عشق بگو با دل دیوانه ی من(اسماعیل مزیدی) - دوشنبه 10 خرداد 1395
تعریف تو از عقل همان بود که باید(فاضل نظری) - دوشنبه 10 خرداد 1395
خیالش را به نوعی انس در جان من است امشب( محتشم کاشانی ) - دوشنبه 10 خرداد 1395
دنیا پر از سگ است جهان سر به سر (مریم جعفری آذرمانی) - دوشنبه 10 خرداد 1395
در سینه ام هوای توفان بود (فرامرز سليمانى ) - شنبه 8 خرداد 1395
نیم مستم کردی ای ساقی منه ساغر ز دست(عماد خراسانی) - شنبه 8 خرداد 1395
گفتی غزل بگو! چه بگویم؟ مجال کو؟(قیصرامین پور) - شنبه 8 خرداد 1395
چه شبیخون قشنگـی زده آغاز نگاهـت( عباس رسولی املشی) - شنبه 8 خرداد 1395
ای دل ! هـــوای گـــرم ِ گـــریزت ز خانـــه چیست؟ (فریدون توللی) - شنبه 8 خرداد 1395
کاش ای عشق بتابی ، یخ دل وا بشود(مجید مصطفوی) - شنبه 8 خرداد 1395
جمعی فریب خورده ی حسن و ملاحتند(‫‏فردوس اعظم‬) - پنجشنبه 6 خرداد 1395
نمی دانم کی بود دیروز بود ؟ (هوشنگ رئوف) - پنجشنبه 6 خرداد 1395
صد بار مردم ای جان وین را بیازمودم(مولوی) - پنجشنبه 6 خرداد 1395
شبانه رد شدم از مرزهای تن‌پوشت(علیرضا بدیع) - پنجشنبه 6 خرداد 1395
هرکه هر وقت حلقه بر در زد فکر کردم (سید جلیل واقع طلب) - پنجشنبه 6 خرداد 1395
پریشان روزگاریست حال عالم( بهرام شمس) - پنجشنبه 6 خرداد 1395
روز اول بی‌هوا قلب مرا دزدید و رفت(قاسم صرافان) - پنجشنبه 6 خرداد 1395
آن هم البته صدای زن و مادرزن بود(رضااحسان‌پور) - پنجشنبه 6 خرداد 1395
سمت رویای تو پرواز کنم یا نکنم؟(مریم میرصفایی) - چهارشنبه 5 خرداد 1395
امشب ای ماه به درد دل من تسکینی(شهریار) - چهارشنبه 5 خرداد 1395
اگر تو فارغی از حال دوستان یارا(سعدی) - چهارشنبه 5 خرداد 1395
باز در خود خیره شو، انگار چشمت سیر نیست(فاضل نظری) - چهارشنبه 5 خرداد 1395
دارم اینک باز هم در خیالم بالها (‏سید رضا آباقی‬ ) - چهارشنبه 5 خرداد 1395
در خم گیسوی کافر کیش داری تارها(امیرخسرو دهلوی) - چهارشنبه 5 خرداد 1395
دل من سیاس ولی آبی رو خیلی دوست دارم(سهیل محمودی) - دوشنبه 3 خرداد 1395
در سرزمینِ من پشت هر دری (ناجی غریب زاد) - يکشنبه 2 خرداد 1395
این چنین است که در راه تو پنهان شده ام(بامداد گیلان) - يکشنبه 2 خرداد 1395
اگر همای سعادت ، نشست بر دوشم (غلامحسین ندایی) - يکشنبه 2 خرداد 1395
آيا بوسه هاي من بر آن دست ها( عليرضاعباسي) - يکشنبه 2 خرداد 1395
غزلی بسازم امشب، غزلی به سبکِ باران( جاویدفرهاد) - يکشنبه 2 خرداد 1395
صفحه قبل 1 ... 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 صفحه بعد