زیبا سلام،یک شب دیگر بدون تو(سعید موحدی نیا) - دوشنبه 23 اسفند 1395
دلواپسی ام نیست چه باشی چه نباشی(محمد علی بهمنی) - دوشنبه 23 اسفند 1395
وداع دخترک را چه چاره کنم(فرشته ساری) - دوشنبه 23 اسفند 1395
یک کابلی اصیلم که می فهمم بوی باروت را(مصطفی هزاره) - دوشنبه 23 اسفند 1395
به بیابان بی غمی بزنی، سر به زانوی سنگ بگذاری(لیمه آفشید حمیدی) - دوشنبه 16 اسفند 1395
نان از سفره و کلمه از کتاب، (سیدعلی صالحی) - يکشنبه 15 اسفند 1395
کاشکی یکی از عصرهای آخرهمین اسفند(بتول مبشری) - يکشنبه 15 اسفند 1395
هر کجا میبری ای عشق ! مرا زود ببر (حسیب نیما) - يکشنبه 15 اسفند 1395
هر چند که تیرگیِ شدید است(رضا افضلي ) - يکشنبه 15 اسفند 1395
کمانه های سرخ(منصور خورشیدی) - يکشنبه 15 اسفند 1395
محتسب می می خورد شلاق آیا خورده است ؟( رامین رفیع ) - سه شنبه 10 اسفند 1395
وقت تنگ است و فروردین نزدیک ( نسرین بهجتی ) - سه شنبه 10 اسفند 1395
ایزد که سینه های تو را سار کرده است(غلامرضا طریقی) - دوشنبه 9 اسفند 1395
مهم نیست که ناخدا بی لنجی .(نسرین بهجتی) - دوشنبه 9 اسفند 1395
تاثیر تنت پیرهنت بود .که بر ما هوسی بود(مهدی مردان) - دوشنبه 9 اسفند 1395
توهم كرده گنجشكي شكوه بال شاهين را (سید رضا آباقی) - يکشنبه 8 اسفند 1395
آسان گذشتم از تـو ، ای احساس طـوفانی(سودابه طهماسبی ) - سه شنبه 3 اسفند 1395
شعرجنونی است که از لوله دهان(علی اکبر قلندری ) - دوشنبه 2 اسفند 1395
ای نوبهار خندان از لامکان رسیدی( مولوی ) - يکشنبه 1 اسفند 1395
طعم ترانه ی تنهائی ( منصور خورشیدی ) - يکشنبه 1 اسفند 1395
چه موهبتی دارد دل( منصور خورشیدی) - چهارشنبه 27 بهمن 1395
كم به دست آوردمت، افزون ولي انگاشتم(كاظم بهمني) - چهارشنبه 27 بهمن 1395
ای آن ! چه صدایت بزنم ، نام نداری ؟( مهدی حسینی) - چهارشنبه 27 بهمن 1395
آن مسافر كه سحر گريه در آغوشم كرد(کاظم بهمنی) - چهارشنبه 27 بهمن 1395
در انتهای دست های من(نسرین فرقانی) - چهارشنبه 27 بهمن 1395
هر چه پیمان با لبِ مستانه ات بستم شکست! (اسماعیل یوسفی ) - يکشنبه 24 بهمن 1395
آب بقا کجا و لب نوش او کجا؟ ( رهی معیری) - يکشنبه 24 بهمن 1395
تو نیستی که ببینی چگونه عطر تو در عمق(فریدون مشیری) - يکشنبه 24 بهمن 1395
روديم ، ولي حيف به دريا نرسيديم ( رضا ايزدي ) - يکشنبه 24 بهمن 1395
زیبای وحشی وحشیانه دوستت دارم (امیرحسین مقدم ) - شنبه 23 بهمن 1395
صفحه قبل 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 صفحه بعد