با من بگو که همرهِ من پیر می شوی ( یدالله گودرزی ) - سه شنبه 12 مرداد 1395
از من گرفت صبر و نشاط و قرار ها (احسان نيازي) - يکشنبه 10 مرداد 1395
چهار فصل خنده ای ، در باغ های کاغذی(حسیب نیما ) - يکشنبه 10 مرداد 1395
امشب شراب دارم ، آن هم شراب عالی( مهدی بهرامی "راز کرمانی ) - يکشنبه 10 مرداد 1395
در بندری دم کرده از عطر زن و نعنا(هادی خوانساری) - يکشنبه 10 مرداد 1395
آمده بودم پنیر بخرم با یک بسته سیگارِ(بهرنگ قاسمی) - يکشنبه 10 مرداد 1395
ﺗﻮ ﻛﯿﺴﺘﻲ ﻛﻪ ﭘﺮاﻛﻨﺪﻩ در ﻫﻮاي ﻣﻨﻲ(محمد سعيدعرفاني منش) - يکشنبه 10 مرداد 1395
محله ی ما آخر دنیاس خوش بختی این جا(یغما گلرویی) - يکشنبه 10 مرداد 1395
دست رنجِ دخترانِ چایی کارِ لاهیجان(مظفر امینی) - يکشنبه 10 مرداد 1395
دیدمت وه چه تماشایی و زیبا شده ای !(شهریار‬) - يکشنبه 10 مرداد 1395
روحم به گِل نشسته ، برایم دعا کنید(‫‏ناصرحامدی‬) - يکشنبه 10 مرداد 1395
پیش ما رسم شکستن نبود عهد وفا را(سعدی) - يکشنبه 10 مرداد 1395
روی دنیا ببند پنجره را، تا کمی در هوای من باشی(اصغر معاذی) - چهارشنبه 6 مرداد 1395
بگیر از دل دیوان شمس فال مرا(اعظم سعادتمند) - چهارشنبه 6 مرداد 1395
محتسب باز در آزردن دل بی پرواست( شهریار بهاری) - چهارشنبه 6 مرداد 1395
دیوانه است آن زن تنها که می شود(بتول مبشری) - چهارشنبه 6 مرداد 1395
خدا را حلقه ی کعبه ست اين يا حلقه ی مويت(علیرضا قزوه) - چهارشنبه 6 مرداد 1395
این چه حرف است که در عالم بالاست بهشت؟(صائب تبریزی) - چهارشنبه 6 مرداد 1395
راوياني كه ره ذكر مصور گيرند (محمد علی معلم دامغانی) - چهارشنبه 6 مرداد 1395
هر جمالی که بر افروخت خریدار شدیم(فیض کاشانی) - سه شنبه 5 مرداد 1395
در این دشت غریبستانِ پُر بیداد می‌رقصم(علی اسماعیلی) - سه شنبه 5 مرداد 1395
هیچ کدام از مسافران به قطار نرسیدند(رضا بهادر) - سه شنبه 5 مرداد 1395
بی تو شیرین شور فرهادش نبود(احسان حق شناس) - سه شنبه 5 مرداد 1395
سلام ای ماورای استعاره، برتر از تشبیه (‫‏حسین صیامی‬) - سه شنبه 5 مرداد 1395
این جانگداز به جانم بتاز باز(شهریار بهاری) - سه شنبه 5 مرداد 1395
گناه چشم تو … یا ..نه ! گنـاه عکاس است(منصوره فیروزی) - سه شنبه 5 مرداد 1395
ﺑﻪ ﺑﺎﻍ ﺁﻣﺪﯼ ﻭ ﺁﺑﺮﻭﯼ ﮔﻞﻫﺎ رفت(‫‏ﻓﺮﺩﻭﺱﺍﻋﻈﻢ‬) - سه شنبه 5 مرداد 1395
جان منست او هی مزنیدش( مولوی) - سه شنبه 5 مرداد 1395
چه غریب ماندی ای دل،نه غمی،نه غمگساری(هوشنگ ابتهاج) - شنبه 2 مرداد 1395
سر بد عهدی تو پیر شدم دم نزدم ( ‫‏حسین جعفری جرجافکی‬) - شنبه 2 مرداد 1395
صفحه قبل 1 ... 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 صفحه بعد