روی دنیا ببند پنجره را، تا کمی در هوای من باشی(اصغر معاذی) - چهارشنبه 6 مرداد 1395
بگیر از دل دیوان شمس فال مرا(اعظم سعادتمند) - چهارشنبه 6 مرداد 1395
محتسب باز در آزردن دل بی پرواست( شهریار بهاری) - چهارشنبه 6 مرداد 1395
دیوانه است آن زن تنها که می شود(بتول مبشری) - چهارشنبه 6 مرداد 1395
خدا را حلقه ی کعبه ست اين يا حلقه ی مويت(علیرضا قزوه) - چهارشنبه 6 مرداد 1395
این چه حرف است که در عالم بالاست بهشت؟(صائب تبریزی) - چهارشنبه 6 مرداد 1395
راوياني كه ره ذكر مصور گيرند (محمد علی معلم دامغانی) - چهارشنبه 6 مرداد 1395
هر جمالی که بر افروخت خریدار شدیم(فیض کاشانی) - سه شنبه 5 مرداد 1395
در این دشت غریبستانِ پُر بیداد می‌رقصم(علی اسماعیلی) - سه شنبه 5 مرداد 1395
هیچ کدام از مسافران به قطار نرسیدند(رضا بهادر) - سه شنبه 5 مرداد 1395
بی تو شیرین شور فرهادش نبود(احسان حق شناس) - سه شنبه 5 مرداد 1395
سلام ای ماورای استعاره، برتر از تشبیه (‫‏حسین صیامی‬) - سه شنبه 5 مرداد 1395
این جانگداز به جانم بتاز باز(شهریار بهاری) - سه شنبه 5 مرداد 1395
گناه چشم تو … یا ..نه ! گنـاه عکاس است(منصوره فیروزی) - سه شنبه 5 مرداد 1395
ﺑﻪ ﺑﺎﻍ ﺁﻣﺪﯼ ﻭ ﺁﺑﺮﻭﯼ ﮔﻞﻫﺎ رفت(‫‏ﻓﺮﺩﻭﺱﺍﻋﻈﻢ‬) - سه شنبه 5 مرداد 1395
جان منست او هی مزنیدش( مولوی) - سه شنبه 5 مرداد 1395
چه غریب ماندی ای دل،نه غمی،نه غمگساری(هوشنگ ابتهاج) - شنبه 2 مرداد 1395
سر بد عهدی تو پیر شدم دم نزدم ( ‫‏حسین جعفری جرجافکی‬) - شنبه 2 مرداد 1395
هیچ عطر و آغوش و بوسه‌ای( هادی خوانساری) - شنبه 2 مرداد 1395
بودنم زيرِ سواله نازنين(عارف رحماني) - شنبه 2 مرداد 1395
چشمهایت مملو از صدها سئوال ساده است (جابر ترمک) - شنبه 2 مرداد 1395
گرفته تر ز خزان دلم خزانی نیست(‫دکترقیصرامین پور‬) - شنبه 2 مرداد 1395
ﻓﮑﺮ ﮐﻦ ﻣﻮﯼ ﺗﻮ ﺩﺭ ﺑﺎﺩ ﭘﺮﯾﺸﺎﻥ ﺑﺎﺷﺪ(نیما شکرکردی) - شنبه 2 مرداد 1395
به اتوبوس بچه ها نگاه می کنی(مهری رحمانی) - شنبه 2 مرداد 1395
تکه کاغذی لهیده با سطرهایی شسته شده(یغما گلرویی) - شنبه 2 مرداد 1395
من ! متولد توام تو ! متولد چرخیدن نگاهم(فردین نظری) - شنبه 2 مرداد 1395
می رسد بوی خوش از باد صبا بار دگر(درخشان تویسرکانی) - شنبه 2 مرداد 1395
بگردم دور تـو، دور نگاهت ، دور باطل ها( مرتضی عابد پور لنگرودی) - شنبه 2 مرداد 1395
می کشم بر شانه هایم غربت ِاندوه را(یدالله گودرزی) - پنجشنبه 31 تير 1395
جز خسوف روی ماهت اتفاقی شوم نیست(سید ایمان زعفرانچی) - پنجشنبه 31 تير 1395
صفحه قبل 1 ... 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 صفحه بعد