گرفته بود و از این روزها کنار کشید(محسن نقدی) - چهارشنبه 27 مرداد 1395
درخت، منتظر ساعتِ بهار شدن( محمد سعید میرزایی ) - چهارشنبه 27 مرداد 1395
یک صندلی گذاشته ام جای اسم ماه(محمد سعید میرزائی) - دوشنبه 25 مرداد 1395
بلد نیستی چه گونه برم گردانی( شاهین شیرزادی) - دوشنبه 25 مرداد 1395
امشب کنار ساقی ام تا خویشتن داری کنم(احمد سیر"بختیاری") - دوشنبه 25 مرداد 1395
دیر فهمیدم چرا دفتر شعر مادرم زرد می شود(مریم اسحاقی) - دوشنبه 25 مرداد 1395
هميشه جنگ پايان ماجرا نيست(اميروحيدى) - دوشنبه 25 مرداد 1395
قفلی شکست و در شب زندانم آمدی( اصغر معاذی) - دوشنبه 25 مرداد 1395
چهار فصل شبت چار دکمه‌ی سبز است(هادی خوانساری) - شنبه 23 مرداد 1395
مائیم و لبی تشنه، ایشان و قدح پُر می(کاوه جوادی) - شنبه 23 مرداد 1395
دلتنگم و با هیچکسم میل سخن نیست(وحشی بافقی) - شنبه 23 مرداد 1395
پهن کن هرجا که خواهی, هرچه میدانی بیار( سید محمدعلی رضازاده) - شنبه 23 مرداد 1395
زمین شناس ِ حقیری تو را رصد می کرد(كاظم بهمني) - شنبه 23 مرداد 1395
گفتمش کار جهان؟ گفت همه زهد و ریاست(فریدون حلمی) - شنبه 23 مرداد 1395
ز شراب بوسه های تو هنوز مستِ مستم(هما میرافشار) - پنجشنبه 21 مرداد 1395
زلف پر پیچ و خمت کو تا ز هم بازش کنم؟(سیمین بهبهانی) - پنجشنبه 21 مرداد 1395
من سال ها در گورِ خود بی شعر خوابیدم(امیر وحیدی) - پنجشنبه 21 مرداد 1395
کوچه را آب زدیم و خبری باز نشد(عبدالله صبوری) - پنجشنبه 21 مرداد 1395
ای کاش آشنای تو باشم تمام عمر(سید رضا محمدی) - پنجشنبه 21 مرداد 1395
اگر چه بی تو رسیدم به فصل پایانی(مریم وزیری) - سه شنبه 19 مرداد 1395
چه شود اگر نگارا نظری به ما نمائی( داود طارق) - سه شنبه 19 مرداد 1395
خدا تو را ننوشته مرا هراسان کرد(فرشته رستمی) - سه شنبه 19 مرداد 1395
یک رود و صد مسیر، همین است زندگی(‫‏فاضل نظری‬) - سه شنبه 19 مرداد 1395
بغضم نشسته باز کنارِ هوارها(علی اسماعیلی " رها ) - سه شنبه 19 مرداد 1395
در تمنای سکوتی که پر از همهمه هاست(‏سودابه طهماسبی‬) - سه شنبه 19 مرداد 1395
با من بگو که همرهِ من پیر می شوی ( یدالله گودرزی ) - سه شنبه 12 مرداد 1395
از من گرفت صبر و نشاط و قرار ها (احسان نيازي) - يکشنبه 10 مرداد 1395
چهار فصل خنده ای ، در باغ های کاغذی(حسیب نیما ) - يکشنبه 10 مرداد 1395
امشب شراب دارم ، آن هم شراب عالی( مهدی بهرامی "راز کرمانی ) - يکشنبه 10 مرداد 1395
در بندری دم کرده از عطر زن و نعنا(هادی خوانساری) - يکشنبه 10 مرداد 1395
صفحه قبل 1 ... 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 صفحه بعد