من از پنجره می بینم،بهار آماده ی عشقه(آرزو رمضانی) - چهارشنبه 17 شهريور 1395
به زندان قفس، مرغ دلم چون شاد می گردد(فرخی یزدی) - چهارشنبه 17 شهريور 1395
بگو به عقربه ها موقع دویدن نیست(سیده تکتم حسینی) - يکشنبه 14 شهريور 1395
آن بی گناهی ام که در آغوشِ آتشم ( حسین زحمتکش ) - يکشنبه 14 شهريور 1395
آرزو کن که نبینی شب طوفانی را(محمد مهدی نورقربانی) - يکشنبه 14 شهريور 1395
من گم شده ام هرچه بگردی خبری نیست(مهدی فرجی) - يکشنبه 14 شهريور 1395
قرار بود يکی از ميان شما (سید علی صالحی) - يکشنبه 14 شهريور 1395
تا می آیم ببوسمت بمبی در نماز شب (مهری رحمانی) - يکشنبه 14 شهريور 1395
امشب کدام ماه را و فردا(بهاءالدین دانشور علوی) - يکشنبه 14 شهريور 1395
تو از این دشت خشک تشنه روزی کوچ (فریدون مشیری) - يکشنبه 14 شهريور 1395
به خلوت بی ماهتاب من بگذر (حمید مصــــدق) - يکشنبه 14 شهريور 1395
و کلمه بود و جهان در مسیر تکوین بود(حسین منزوی) - يکشنبه 14 شهريور 1395
دل م که می گیرد سفر را (هوشنگ رئوف) - يکشنبه 14 شهريور 1395
دوستت دارم ندارم طاقت انکار، نه (علی میرزائی) - يکشنبه 14 شهريور 1395
شده این سایه ی من چاله ی ظلمت به رهم(سید رضا آباقی( - دوشنبه 8 شهريور 1395
دلم اگر چه غـــریبب است لیک تنها نیست(مصطفی معارف) - دوشنبه 8 شهريور 1395
عشق تواثاثیه این خانه را به هم ریخته(حسین شکربیگی) - دوشنبه 8 شهريور 1395
نازنین لیلای من امشب برایم ناز کن (جواد الماسی) - دوشنبه 8 شهريور 1395
برای گفتن شعرم بهانه ای دارم(علی میرزائی) - دوشنبه 8 شهريور 1395
من به عشقم ادامه خواهم داد ، پشت (محمد ظریف رستمی) - دوشنبه 8 شهريور 1395
باران که می بارد جدایی درد دارد(مجتبی شریف) - دوشنبه 8 شهريور 1395
مردم به عیش و شادی و من در بلای قرض(عبید زاکانی ) - دوشنبه 8 شهريور 1395
دل سپردم به صفای باران(محمود سجادی) - دوشنبه 8 شهريور 1395
خراج چین، خم زلفت، ز مشک ناب گرفت( ظهیر فاریابی) - دوشنبه 8 شهريور 1395
من دوزخم، بهشت برایم زیادی است(مهرناز عطایی) - دوشنبه 8 شهريور 1395
بگذری از باغ گلها ٬ باغبان حیران شود(پرویز رهگذر ) - دوشنبه 8 شهريور 1395
سال‌های سال چشم انتظار چشم‌های ( هادی خوانساری) - دوشنبه 8 شهريور 1395
پیرهن شد تا بماند در امان، پوشیدم اش(هارون بهیار) - دوشنبه 8 شهريور 1395
فکر کن قهوه بنوشی ته فالت باشد(علی صفری) - دوشنبه 8 شهريور 1395
از همين ديروز بود كه هرچه آتش ديوانه شد(گروس عبدالملکیان ) - دوشنبه 8 شهريور 1395
صفحه قبل 1 ... 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 صفحه بعد