نازنین لیلای من امشب برایم ناز کن (جواد الماسی) - دوشنبه 8 شهريور 1395
برای گفتن شعرم بهانه ای دارم(علی میرزائی) - دوشنبه 8 شهريور 1395
من به عشقم ادامه خواهم داد ، پشت (محمد ظریف رستمی) - دوشنبه 8 شهريور 1395
باران که می بارد جدایی درد دارد(مجتبی شریف) - دوشنبه 8 شهريور 1395
مردم به عیش و شادی و من در بلای قرض(عبید زاکانی ) - دوشنبه 8 شهريور 1395
دل سپردم به صفای باران(محمود سجادی) - دوشنبه 8 شهريور 1395
خراج چین، خم زلفت، ز مشک ناب گرفت( ظهیر فاریابی) - دوشنبه 8 شهريور 1395
من دوزخم، بهشت برایم زیادی است(مهرناز عطایی) - دوشنبه 8 شهريور 1395
بگذری از باغ گلها ٬ باغبان حیران شود(پرویز رهگذر ) - دوشنبه 8 شهريور 1395
سال‌های سال چشم انتظار چشم‌های ( هادی خوانساری) - دوشنبه 8 شهريور 1395
پیرهن شد تا بماند در امان، پوشیدم اش(هارون بهیار) - دوشنبه 8 شهريور 1395
فکر کن قهوه بنوشی ته فالت باشد(علی صفری) - دوشنبه 8 شهريور 1395
از همين ديروز بود كه هرچه آتش ديوانه شد(گروس عبدالملکیان ) - دوشنبه 8 شهريور 1395
دیدی، نگفتمت که مرو، یار مرده است(کاوه شفق) - شنبه 6 شهريور 1395
زنگ انشا شد عزیزان دفتر خود وا کنید(جلیل چرخی) - شنبه 6 شهريور 1395
معنی بخشیدن یک دل به یک لبخند چیست؟(فاضل نظری) - شنبه 6 شهريور 1395
از دستان من نیاموختی که من برای خوشبختی تو(احمدرضا احمدی) - شنبه 6 شهريور 1395
هرکس ترا ترانه‌ی آزاد گفت و رفت(صفرنظری) - شنبه 6 شهريور 1395
کماکان تکیه بر تأویل برخی فال ھا سخت است(مجتبا صادقی) - شنبه 6 شهريور 1395
چشم هایت دو سه تا بچه کبوتر دارد (جابر ترمک) - شنبه 6 شهريور 1395
انسان به اعتراف صریح خودش خر است(پوریانبراس "میررکنی ) - شنبه 6 شهريور 1395
دلت دریاست مانند نگاهت، نپوش اینقدر (هارون بهیار) - چهارشنبه 3 شهريور 1395
تنها مرا برای خودت خواستی شدم(پرویز رهگذر‬) - چهارشنبه 3 شهريور 1395
پر زدم, بالا بسوی آسمان بالم نکرد(انس کمال) - چهارشنبه 3 شهريور 1395
در شب زلف تو گم کردیم راه خویش را(امیر اکبرزاده) - چهارشنبه 3 شهريور 1395
ای بوسه ی تو باطلِ سِحرِ حیای من (‏حسین جنتی‬ ) - چهارشنبه 3 شهريور 1395
ما چو پیمان با کسی بستیم دیگر نشکنیم(وحشی بافقی) - يکشنبه 31 مرداد 1395
همیشه خواسته ام از خدا فقط او را(‫‏علیرضابدیع‬) - يکشنبه 31 مرداد 1395
اما کم و بسیار! چه یک بار چه صد بار(فاضل نظری) - يکشنبه 31 مرداد 1395
من بیوگرافی یک انسان متوههم(هدیه مهاجر.) - يکشنبه 31 مرداد 1395
صفحه قبل 1 ... 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 صفحه بعد