غزلی تازه بگو تا که شرابی بخوریم(قاسم ملایی،،ساروی،،) - يکشنبه 21 شهريور 1395
با سکوتم ماه و تارا همزبانی می کند(اصغر رشیدی) - يکشنبه 21 شهريور 1395
از دست شما کاش که سرسام نگیریم(مهدی سیدحسینی) - يکشنبه 21 شهريور 1395
تا که ابری است باران میشود(شکیب فنایی) - يکشنبه 21 شهريور 1395
بس که جفا ز خار و گل دید دل رمیده‌ام(رهی معیری) - يکشنبه 21 شهريور 1395
وقتى كنارم نيستى از درد لبريزم(اميروحيدى) - يکشنبه 21 شهريور 1395
باهر بهانه و هوسی عاشقت شده است(فاضل نظری) - پنجشنبه 18 شهريور 1395
امشب عجب مستم من از ساغر هستم من(بهاء الدین دانشور علوی) - چهارشنبه 17 شهريور 1395
پریده‌ایم به امیدِ آسمان, من و تو(جویا معروفی ) - چهارشنبه 17 شهريور 1395
گریه های بی دلیل خنده های بی دلیل (افسانه جواهری) - چهارشنبه 17 شهريور 1395
تو خواهی رفت، دیگر حرف چندانی نمی ماند(حسین زحمتکش) - چهارشنبه 17 شهريور 1395
عشق آرامش دلهاست اگر بگذارند( عـلـی اکـبـر خلـیـلـی) - چهارشنبه 17 شهريور 1395
ارتباطاتِ بشر پاينده با لبخند هاست(احسان نيازى) - چهارشنبه 17 شهريور 1395
رفته ای، عطرت ولی در خانه ام جا مانده است(احسان نصری) - چهارشنبه 17 شهريور 1395
من از پنجره می بینم،بهار آماده ی عشقه(آرزو رمضانی) - چهارشنبه 17 شهريور 1395
به زندان قفس، مرغ دلم چون شاد می گردد(فرخی یزدی) - چهارشنبه 17 شهريور 1395
بگو به عقربه ها موقع دویدن نیست(سیده تکتم حسینی) - يکشنبه 14 شهريور 1395
آن بی گناهی ام که در آغوشِ آتشم ( حسین زحمتکش ) - يکشنبه 14 شهريور 1395
آرزو کن که نبینی شب طوفانی را(محمد مهدی نورقربانی) - يکشنبه 14 شهريور 1395
من گم شده ام هرچه بگردی خبری نیست(مهدی فرجی) - يکشنبه 14 شهريور 1395
قرار بود يکی از ميان شما (سید علی صالحی) - يکشنبه 14 شهريور 1395
تا می آیم ببوسمت بمبی در نماز شب (مهری رحمانی) - يکشنبه 14 شهريور 1395
امشب کدام ماه را و فردا(بهاءالدین دانشور علوی) - يکشنبه 14 شهريور 1395
تو از این دشت خشک تشنه روزی کوچ (فریدون مشیری) - يکشنبه 14 شهريور 1395
به خلوت بی ماهتاب من بگذر (حمید مصــــدق) - يکشنبه 14 شهريور 1395
و کلمه بود و جهان در مسیر تکوین بود(حسین منزوی) - يکشنبه 14 شهريور 1395
دل م که می گیرد سفر را (هوشنگ رئوف) - يکشنبه 14 شهريور 1395
دوستت دارم ندارم طاقت انکار، نه (علی میرزائی) - يکشنبه 14 شهريور 1395
شده این سایه ی من چاله ی ظلمت به رهم(سید رضا آباقی( - دوشنبه 8 شهريور 1395
دلم اگر چه غـــریبب است لیک تنها نیست(مصطفی معارف) - دوشنبه 8 شهريور 1395
صفحه قبل 1 ... 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 صفحه بعد