ای مونس روزگار چونی بی من(حضرت مولوی ) - سه شنبه 11 آبان 1395
چند وقتی بود سقف با باران معامله می کرد(منیره حسینی) - سه شنبه 11 آبان 1395
بسی گرفته حال ترم از هوای بارانی(رضا خادمه مولوی) - سه شنبه 11 آبان 1395
رخ شويد از چكيده ي آب وضوي تو(طالب آملى) - سه شنبه 11 آبان 1395
مرا به مزرعه ی روشنِ ستاره ببر(رضا افضلی) - سه شنبه 4 آبان 1395
همه شب خواب ترا می بینم(زری مینویی ) - سه شنبه 4 آبان 1395
یا حضرت عباس! بگو محتشمت را(علی رضا بدیع) - سه شنبه 4 آبان 1395
رقص بی مجلس آب (هوشنگ رئوف) - سه شنبه 4 آبان 1395
گذر عمر گذشت از سر ما هم به شتاب (امیرحسین مقدم) - سه شنبه 4 آبان 1395
ابری رسید، ثانیه‌ای آفتاب رفت( هادی خوانساری) - سه شنبه 4 آبان 1395
هر چه کردم که فراموش کنم آه نشد(امیر طاهری ) - سه شنبه 4 آبان 1395
می‌نوشمت که تشنگی‌ام بیشتر شود(محمد علی بهمنی) - سه شنبه 4 آبان 1395
بر شانه هاى خسته ام (حورى آزاد) - سه شنبه 4 آبان 1395
شاعری کن برای چشمی که ، در پی هـر بهـانه می گردد (سودابه طهماسبی ) - سه شنبه 4 آبان 1395
بندِ عشقم ، مرغ ِ آزادی به دل لرزيد و رفت (امیر علی مطلوبی) - سه شنبه 4 آبان 1395
خودم راجایی گم کرده ام(محمد شیرین زاده) - يکشنبه 2 آبان 1395
زبان و لب مکملند آنها پنجره های دلند(مطفر امینی) - شنبه 1 آبان 1395
یکی به من میگفت تو ماه و مهتابی(بتول مبشری) - سه شنبه 27 مهر 1395
دردا که مرا عشق تو انداخت به راهی(علی میرزائی) - سه شنبه 27 مهر 1395
پلک های هر چه از سر سطر/ ریخته اند(مسعود بیزارگیتی) - سه شنبه 27 مهر 1395
من مانده ام و يك دلِ بي حوصله بانو(عارف رحماني) - سه شنبه 27 مهر 1395
بكوى ليلى اى مجنون چه ميكردى(خسرو مددى) - سه شنبه 27 مهر 1395
با چه رويي به اصرارهای گل‌فروش بگويم(علیرضابهرامی) - سه شنبه 27 مهر 1395
قصرِ ماگر مرمرین باشد تو فکرش را بکن(محمدتوسلی) - سه شنبه 27 مهر 1395
بهشت از دست آدم رفت از اون روزی که گندم خورد (روزبه بمانی) - شنبه 24 مهر 1395
پاييز را با خود آوردى (امير وحيدى) - شنبه 24 مهر 1395
پر می کشد پروانه ای زخمی به سویت(حسنا محمدزاده) - شنبه 24 مهر 1395
هیچ فهمیدی چرا ، در قصّه هـای رنج و درد(سودابه طهماسبی ) - شنبه 24 مهر 1395
مرا به ياد بياور كه زار گريه كنم(امير وحيدى) - شنبه 24 مهر 1395
آنگاه که از لبها می ربایند کلام عشق را (مظفر امینی - يکشنبه 18 مهر 1395
صفحه قبل 1 ... 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 صفحه بعد