پیر نمی‌شویم تنها، شکست می‌خوریم(محمد عسکری ساج) - شنبه 24 تير 1396
کمی که دور باشی چیزی دور سرم می چرخد(محمد افندیده) - شنبه 24 تير 1396
کشید دور جهانش حصار تنهایی(شهریار نراقی) - شنبه 24 تير 1396
ای که در هر نگه ات معجزه ی باران است(قاسم ساروی) - شنبه 24 تير 1396
ای کعبه تحقیق سر کوی تو ما را(ابن حسام خوسفی) - شنبه 24 تير 1396
هزار کاغذ خمیر می شود و سر از(‏نسرین فرقانی‬) - چهارشنبه 21 تير 1396
باغبــــانــی داشتم جسمی از انگور شانی داشتم(امیر علی مطلوبی) - چهارشنبه 21 تير 1396
یک روز غروب پرنده ای ازدستهای من گریخت(بهرام خاراباف‏ ) - چهارشنبه 21 تير 1396
امشب از قصّه پرم حوصله داری، یا نه ؟(مریم صفری) - شنبه 17 تير 1396
مادیان ابری ام را به بیستون می بندم (آیدا مجیدآبادی ) - جمعه 16 تير 1396
دختران شقایق از بستر مهتابی شب برخاستند (هوشنگ رئوف) - چهارشنبه 14 تير 1396
دست هایش را پاهایش را به دیرک می بندند و(سينابهمنش) - چهارشنبه 14 تير 1396
کاش می دانستم در کدام کوچه ی تاریخ(مظفر امینی) - چهارشنبه 14 تير 1396
انگشت ها باز می شوند و فاصله را فرصت ( نسرین فرقانی) - چهارشنبه 14 تير 1396
نبض بی قرار تاریخ تن را( منصور خورشیدی ) - چهارشنبه 14 تير 1396
صادقانه دل سپردم... سرنوشتم شوم شد(مریم احمدی ) - دوشنبه 12 تير 1396
بی مرز تر از عشقم و بی خانه تر از باد(آرش مهدی پور) - يکشنبه 11 تير 1396
دلم وا مانده در کاری که فکرش را نمی کردم(مرتضی خدمتی ) - شنبه 10 تير 1396
چقدر فرصت خوبی ست،واقعا،برسی(ناصر ندیمی) - شنبه 10 تير 1396
مثل يك رنگي كه مي بازد به رنگارنگ ها!(ستار روهنده) - شنبه 10 تير 1396
دوستش دارم ولی انگار می ترسم کمی (رامین رفیع ‌) - شنبه 10 تير 1396
یک پنجره داشتم قاب عکس تو(بهرام ‏خاراباف ) - جمعه 9 تير 1396
نزدیک من بودی نزدیک تر از خونی که(محمد شیرین زاده) - جمعه 9 تير 1396
دودلم! ؛ اول خط نام خدا بنویسم !(دودلم! ؛ اول خط نام خدا بنویسم !) - جمعه 9 تير 1396
شوره زاری ست درندشت، زمینی که منم(خلیل ذکاوت) - جمعه 9 تير 1396
هردمی شاعر نگاهت را به یاد آورده است(محمد اکرام بسیم) - جمعه 9 تير 1396
بفرما ؛ آخرش این شد ؛ هزاران شهر دور از هم(جواد مزنگی) - جمعه 9 تير 1396
هزار سال هم که بگذرد تو آنجا نشسته ای(بتول مبشری) - پنجشنبه 8 تير 1396
بر سر عالم نشینم تا زنم نقش دو ابروی تو را ( بهرام شمس) - پنجشنبه 8 تير 1396
ماه و زیبا و دلت درپی یک مهمانی ست(اسماعیل یوسفی) - پنجشنبه 8 تير 1396
صفحه قبل 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 صفحه بعد