به شهر تو آمدم به شکار تو آمدم(علی حسینی ) - شنبه 19 فروردين 1396
پیاده نظام مورچه ها نیروی هوایی گنجشک ها(مهرداد عرفانی ) - شنبه 19 فروردين 1396
من بلاگردان و جان زندانِ من(علی اسماعیلی) - شنبه 19 فروردين 1396
تا به کی باید نشست تابه کی باید شکست(بهرام شمس) - چهارشنبه 16 فروردين 1396
نه دردلم زکسی کینه و غباری بود(رضا افضلی ) - چهارشنبه 16 فروردين 1396
صدای مرا نخواهی شنید (مظاهر شهامت) - چهارشنبه 16 فروردين 1396
و خدا خودش شاهد است(نيكى فيروزكوهي) - چهارشنبه 16 فروردين 1396
منم آن عاشق عشقت که جز این کار ندارم(مولوی ) - چهارشنبه 16 فروردين 1396
اندکی آسمان زیر باران ( منصور خورشیدی ) - سه شنبه 15 فروردين 1396
خورشید گلِ روی ترا میبوسد(پرویز رهگذر) - دوشنبه 14 فروردين 1396
در من همیشه شاعری از کوه (حسن توکلی) - چهارشنبه 9 فروردين 1396
چندمین وجب از دقیقه‌ها(ابوالفضل پاشا) - چهارشنبه 9 فروردين 1396
از موج خیز غصه لگدكوب می شویم(فردوس اعظم) - سه شنبه 8 فروردين 1396
آهای خبردار، مستی یا هشیار (حسین منزوی ) - يکشنبه 6 فروردين 1396
نزدیک نیا جذامی دردمنم(صمدشیبانی) - يکشنبه 6 فروردين 1396
بلعنده بود و ﻫﻤﻪجاگیر(علی باباچاهی) - شنبه 5 فروردين 1396
زیرِ بارِ هزار زن در من(علیرضا الیاسی) - شنبه 5 فروردين 1396
دارد مچاله ﻣﯽ ﮐﻨﺪم ﺗﻮﯼ ﭘﺎﺭﮎ ﻫﺎ(ابوذر افشنگ) - شنبه 5 فروردين 1396
بعد سرما سوژه ی دنیا بهاری می شود(احمدسیر"بختیاری") - جمعه 4 فروردين 1396
تا نجوای عاشقانه ام سرشار نام توست(محمد شیرین زاده) - جمعه 4 فروردين 1396
حسن ناز نازنینم را خدا آراسته(پرویز رهگذر) - جمعه 4 فروردين 1396
یک عمر ﻣﯿﺎﻥِ مــن ﻭ ﺗﻮ ﻓﺎﺻﻠــﻪ ﻣﺎﻧﺪﻩ(علی قیصری) - جمعه 4 فروردين 1396
میرزا داداش حرفات هنوز تو گوشمه(فرهاد شیبانی) - جمعه 4 فروردين 1396
می رسد از ره نسیم نوبهار (سید احسان طباطبایی) - دوشنبه 30 اسفند 1395
شکل افق دارد آغوش لاله ها (منصور خورشیدی ) - يکشنبه 29 اسفند 1395
باز برآمد به کوه رایت ابر بهار(قاآنی) - پنجشنبه 26 اسفند 1395
شکل تَرَک خورده ای از او را (زبیده حسینی ) - سه شنبه 24 اسفند 1395
چرا آیینه را اینقدر حاشا می کنم در خویش(رضا کرمی) - سه شنبه 24 اسفند 1395
رنگ سال گذشته را دارد همه لحظه های امسالم(محمدعلی بهمنی) - سه شنبه 24 اسفند 1395
و آنانکه خیره در من می‌نگریستند(لیلا کردبچه) - دوشنبه 23 اسفند 1395
صفحه قبل 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 صفحه بعد