کاشکی از روز اول نسل آدم دل نداشت!(ستار روهنده) - دوشنبه 27 دی 1395
مرا از آب گرفتی زبان مادریت را به من دادی(آیدا عمیدی) - چهارشنبه 22 دی 1395
ترکم کرده ای و من مثل خانه های متروکه(بتول مبشری) - چهارشنبه 22 دی 1395
تو را با وزن تمام ، غزل نمیکنم (سعید صراف معیری) - چهارشنبه 22 دی 1395
بسته اند انگار درهای حواس!(قدمعلی سرامی) - چهارشنبه 22 دی 1395
ميان اين همه حرف ميان ِ اين همه تُنگ(علی اسداللهی) - چهارشنبه 22 دی 1395
تو مرغ عشقی و در جانم آشيانه گرفتی (مهدی سهیلی) - چهارشنبه 22 دی 1395
جان میدهم به گوشه زندان سرنوشت(فریدون مشیری ) - چهارشنبه 22 دی 1395
هلاکم بیفتم نفس نفس (هوشنگ رئوف) - چهارشنبه 22 دی 1395
در پشت چارچرخه ی فرسوده ای-کسی(فریدون مشیری) - چهارشنبه 22 دی 1395
آسیابان غرق خواب و(جمال جمالی) - چهارشنبه 22 دی 1395
تو نیستی و چه گلها که با بهارانند (منوچهر نیستانی) - دوشنبه 13 دی 1395
تو را در کوچه های خیس آبان جستجو کردم(وحید عیدگاه) - دوشنبه 13 دی 1395
چگونه باغ ِ تو باور کند بهاران را ؟(حسین منزوی ) - دوشنبه 13 دی 1395
هرچه بیشتر می گریزم (عمران صلاحی) - دوشنبه 13 دی 1395
یک وقت می بینی که ....(محمد خلیلی ) - دوشنبه 13 دی 1395
و خواست با تو بماند سفر اجازه نداد(وحید عیدگاه) - دوشنبه 13 دی 1395
انگار با من از همه كس آشناتري(اردلان سرفراز ) - دوشنبه 13 دی 1395
زوزه گرگ ست وطوفان بازجنگل بی صداست (عباس اوجی فرد) . - جمعه 10 دی 1395
خبرت نیست برایم چمدان آوردند(مانی سرخابی) - پنجشنبه 9 دی 1395
دو روزی زندگی یعنی که با گرداب رقصیدن (صفر نظری "فایض) - پنجشنبه 9 دی 1395
ناممان انسان و دل هم دام و دنیا دام تر(‫‏علی نیاکوئی لنگرودی‬ ) - پنجشنبه 9 دی 1395
فرمان پذیر آتش باش(سیمین بهبهانی ) - پنجشنبه 9 دی 1395
دیروز سر رفت تا امروز شناور بماند(علی چالشتری) - پنجشنبه 9 دی 1395
به شهر لاله رفتی ،در بیابانش وطن کردی(پرویزرهگذر) - پنجشنبه 9 دی 1395
دعاکنیم دعاتابهاربرگردد (عباس اوجی فرد) - دوشنبه 6 دی 1395
صبح آمده ست برخیز بانگ خروس گوید( محمد رضا شفیعی کدکنی) - يکشنبه 5 دی 1395
تا کی‌ دل‌ من‌ چشم‌ به‌ در داشته‌ باشد ؟(مرتضی امیری اسفندقه) - يکشنبه 5 دی 1395
از تو تنها حلقه‌ ای طلایی و (گروس عبدالملکیان) - پنجشنبه 2 دی 1395
به دخترم گفتم : طنین عاشقانه(نصرت رحمانی) - پنجشنبه 2 دی 1395
صفحه قبل 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 صفحه بعد