پیش از آنکه صدای گریه اش (پرستو ارستو) - چهارشنبه 6 ارديبهشت 1396
دل من سربه هوا گشته خدایا چه کنم (امیرحسین مقدم) - چهارشنبه 6 ارديبهشت 1396
نه خدا خواست مال من باشي(ادریس بختیاری) - چهارشنبه 6 ارديبهشت 1396
گُل به گِل، دریا به طوفان، من به انسان متهم(علی اکبر یاغی تبار) - چهارشنبه 6 ارديبهشت 1396
بنشين و لبي ز باده تر کن (بيژن شکيبي) - چهارشنبه 6 ارديبهشت 1396
دلم قبول نمیکرد اشتباهش را(امین صدیقی نیشابور) - شنبه 2 ارديبهشت 1396
بنشینم به عکس هایت نگاه کنم(منيره حسيني) - شنبه 2 ارديبهشت 1396
از غم جدا مشو که غنا می دهد به دل(شهریار) - شنبه 2 ارديبهشت 1396
وقتی که خواب نیست، ز رویا سخن مگو(حسین منزوی) - چهارشنبه 30 فروردين 1396
نامت را به دل راندم که جاری شوی(روجا چمنکار ) - چهارشنبه 30 فروردين 1396
دلم گرفته، برایم بهار بفرستید(منیژه درتومیان) - شنبه 26 فروردين 1396
پشت رُل ساعت حدوداً پنج شاید پنج و نیم(کاظم بهمنی) - شنبه 26 فروردين 1396
یارمن همسر گرفت و عشق من برباد رفت (خسرو فرشید ورد) - جمعه 25 فروردين 1396
زين سوى پرده هاى بلند و سپيد تور(نیاز یعقوبشاهی) - جمعه 25 فروردين 1396
زندگی بی تفاوتم کرده(آرزو رمضانی) - جمعه 25 فروردين 1396
دنیای این خانه پر شده از عکس‌های تو(نیکی‌ فیروزکوهی) - جمعه 25 فروردين 1396
آن چشم های روشنت را دوست میدارم ( محسن همایون) - جمعه 25 فروردين 1396
چشمهایم نکند بوسه و خوابی دیده ( رامین رفیع ) - چهارشنبه 23 فروردين 1396
وجب كردم عبور از جنگلِ سرخ،(عباس هژير) - دوشنبه 21 فروردين 1396
تماشایش رقــم می زد خروج از دامن دیـن را(کاظم بهمنی) - دوشنبه 21 فروردين 1396
من را به همان قبیله برگردانید( اصغر عظیمی مهر ) - يکشنبه 20 فروردين 1396
باد از درز پنجره ابری بر شانه ام ریخته(علیرضا عباسی) - يکشنبه 20 فروردين 1396
بخت آیینه ندارم که در او می‌نگری(حضرت سعدی) - يکشنبه 20 فروردين 1396
دکمه های پیراهنِ زمین را می بندم(مظفر امینی ) - يکشنبه 20 فروردين 1396
عجب سری است این تاک دل انگیز(بهاءالدین دانشور علوی) - شنبه 19 فروردين 1396
روزی که شدی ظاهر در کِسوَت زیبائی(علی قیصری) - شنبه 19 فروردين 1396
هنوز مردِ رفتن زیرِ بارانم (شهریار بهروز ) - شنبه 19 فروردين 1396
از آسمانِ تهی دست ،چاره می خواهد (مانی سرخابی) - شنبه 19 فروردين 1396
شاید این قصه برای منو توست شاید( بهرام شمس) - شنبه 19 فروردين 1396
آمدی مثل نسیمِ خوش، هوایم تازه شد(پرویز رهگذر) - شنبه 19 فروردين 1396
صفحه قبل 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 صفحه بعد